Baroko

Barokní období v Ostrově bylo velmi významné a zanechalo po sobě mimořádné množství architektonických památek i uměleckých děl.


 • Klášterní areál

  Thumbnail for the post titled: Klášterní areál

  Klášterní areál v Ostrově tzv. Posvátný okrsek se nachází na západním okraji historického jádra Ostrova v sousedství slavného zámeckého parku (nazývaného kdysi osmým divem světa). Jeho návštěvu by si neměl ujít […]

 • Nová stálá expozice v klášterním kostele

  Thumbnail for the post titled: Nová stálá expozice v klášterním kostele

  V sakristii klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově je otevřena první část stálé expozice „Sakrálních předmětů západního Krušnohoří a Ostrovska“. Expozice vznikla ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Ostrov, dále Galerií umění Karlovy […]

 • Kaple sv. Floriána

  Thumbnail for the post titled: Kaple sv. Floriána

  Kaple sv. Floriána v Ostrově Byla postavena v letech 1692-1693 na paměť požáru, který sice zachvátil zámek, ale na vlastní město se nerozšířil. Centrální hranolová stavba se zkosenými nárožími je […]

 • Kaple P. Marie Einsiedelnské

  Thumbnail for the post titled: Kaple P. Marie Einsiedelnské

  Byla postavena roku 1709-1710 patrně stavitelem J.M.Sockhem jako kopie poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu. Stavitel J.M.L.Rohrer postavil obdobnou kapli v roce 1715 i v Rastattu, kam z Ostrova přesídlili bádenští. […]

 • Zámecký park

  Thumbnail for the post titled: Zámecký park

  Po roce 1625 založil zámeckou zahradu tehdejší majitel ostrovského panství, Julius Jindřich, vévoda Sasko-Lauenburský. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, nanýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím […]