Region Ostrovsko

Na samém západě České republiky, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo, se nachází region Ostrovsko. Vymezen byl nově od 1.1. roku 2003, v souvislosti s územně správní reformou naší republiky, městem Ostrovem a spádovými obcemi. 

Do správního obvodu tohoto regionu tzv. pověřené obce III. typu s rozšířenou působností, kterých se v Karlovarském kraji nachází celkem sedm, se řadí těchto 14 samostatných obcí  Abertamy, Boží Dar, Hájek, Horní Blatná, Hroznětín, Jáchymov, Krásný Les, Merklín, Ostrov, Pernink, Potůčky, Stráž nad Ohří, Velichov a Vojkovice.

Jedná se o společenství pestrobarevných obcí s různorodou nabídkou širokému okolí. Lokalizace úpatí i vrcholů Krušných hor, bezprostřední přítomnost lázeňství či historické, ale i současné vazby na Německo, činí z regionu Ostrovska lákavou destinaci.

Jde o oblast, která návštěvníkům předkládá a nabízí celou řadu zajímavostí. Milovníkům přírody, turistům a příznivcům letních i zimních sportů a rekreací – množství tras, úkazů a lokalit jako např., nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec (1244 m n. m. ) a nejvýše položené městečko ve střední Evropě Boží Dar ( 1028 m n. m.) s jeho rašeliništěm. Dále např. blatenský vodní příkop, nedaleké propadliny Vlčí jámy s jeskynním ledem či Celní skálu a 70 m dlouhou ve skále vytesanou stezku ve Stráži nad Ohří aj. V zimě pak kilometry upravených běžeckých tras i sjezdovky a lanovky horských středisek Abertamy, Pernink, Boží Dar, Horní Blatná, Jáchymov.

Region Ostrovsko a Poohří se zdál být výhodným místem už v daleké minulosti, a tak si jeho předností všimli a pro svá hradiště vybrali, již Slované (Velichov). Poté se zdejšímu kraji nevyhýbali různé historické mezníky. To dokladují mnohé památky, ať už stavební a hrady a zámky v Ostrově, Velichově, Šlikova věž v Jáchymově, Hauenštejn u Krásného Lesa či Himlštejn u Stráže nad Ohří, nebo krajinářské a ostrovský park, v době baroka nazývaný osmým divem světa, či park hornohradský. Oblast byla po celou dobu místem střetávání odlišných kultur a převážně prvku německého, ale i třeba židovského, o čemž svědčí jeden z nejstarších židovských hřbitovů v republice v Hroznětíně. Převážně německé prostředí poté velmi utrpělo po roce 1945 odsunem původního obyvatelstva. Tradice však místy udržují i pováleční dosídlenci a známy jsou tak např. masopustní oslavy v Hájku aj.

Lokalitu proslavilo několik zajímavostí a rovněž velmi známá důlní činnost a hornictví. Tak se území mezi Perninkem, Horní Blatnou (též cínařství) a Abertamy (rukavičkářství) nazývalo „stříbrným trojúhelníkem“ a velmi proslaven důlní činností je také Jáchymov a rovněž jeho mincovnictví, objev radia manželi Curieovými, lázeňství či neblaze proslulé uranové lágry 50.let 20. století. Dokladem zašlé slávy jsou tak muzea v Horní Blatné, Jáchymově, Božím Daru nebo pamětní síně.

S Německem krajinu dnes spojují i dva frekventované hraniční přechody. Pěší v Potůčkách a jízdní na Božím Daru, ale třeba i nákupní nájezdy a obrovská a proslulá vietnamská tržnice právě v Potůčkách, či početná klientela německá, ale také ruská a arabská, jáchymovských a nedalekých a světových karlovarských lázní.

Dostupnou a širokou samozřejmostí krajiny je nabídka ubytovací, rekreační i stravovací, zpestřením pak naučné a cyklistické stezky.