Následujte nás

Zámecký park – Ostrov

Po roce 1625 založil zámeckou zahradu tehdejší majitel ostrovského panství, Julius Jindřich, vévoda Sasko-Lauenburský. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, nanýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím vodního živlu v podobě vodotrysků a vodních ploch s bohatou sochařskou výzdobou.

Dobový rytina zámeckého parku

Historie

V letech 1665-1689, za panství Julia Františka, vévody Sasko-Lauenburského, pokračovaly práce na úpravách zámecké zahrady již v souladu s barokní koncepcí reprezentativní zámecké zahrady. Třetí etapou v letech 1690-1715, kdy byl majitelem ostrovského panství Ludvík Vilém, markrabě Bádenský, manžel Franzisky Sibylly Augusty, rozené vévodkyně Sasko-Lauenburské, barokní výstavba zámecké zahrady vyvrcholila. Jednalo se o jednu z prvních realizací francouzských principů zahradní tvorby Le Nötrovy školy v Čechách. Čtvrtá etapa, od konce 18. století, je fází pozvolné přeměny formální zahrady v přírodně krajinářský park. Většina staveb v parku byla odstraněna, vodní partie byly zcela opuštěny a umělecká výzdoba byla odprodávána a ničena. V přibližné podobě z druhé poloviny 19. století se park zachoval dodnes.

Současnost

Rozsáhlé úpravy, které v Zámeckém parku probíhají v posledních letech a jejichž cílem by mělo být alespoň částečné připomenutí jeho bývalé proslulosti, lze tedy s trochou nadsázky nazvat pátou etapou úprav. V první fázi bylo nutno odstranit dožilé stromy v krajinářské části parku. Práce na vlastních úpravách byly zahájeny v roce 1996 výstavbou vodních nádrží v prostoru před schodištěm u jižního průčelí Paláce princů, kde má vzniknout vodní parter. Severní strana tohoto prostoru, kde bývaly terasy, byla vysvahována. V upraveném prostoru nad svahem byla osazena dřevěná treláž. Nalevo od Bílé brány, která je hlavním vstupem do Zámeckého parku, v prostoru bývalého nádvoří Paláce princů, byly provedeny formální úpravy. Byla opravena kaple svatého Jana Nepomuckého, stojící napravo od hlavního vstupu. Pokračuje i obnova Letohrádku, ve kterém je v současné době umístěna Galerie umění.

 

Rubriky