menu close

Úterý 06.06.2023 (10.00) – neděle 02.07.2023 (17.00), Stará radnice Ostrov

Zveme vás na výstavu děl studentek SUPŠ – textilní design & keramika.

 „Když zazní slovo znovuzrození, většinou se vám vybaví reinkarnace. Téma je ale pojato v mnohem hlubším významu. Pro nás je znovuzrození chápáno jako například snižování dopadu lidských činností na životní prostředí-recyklace. Materiály, které byly použity na naše práce, už nesloužily tak, jak by měly a dostaly druhou šanci na nový život…

© 2024 Město Ostrov