menu close

Významnou součástí propagace každé společnosti a tedy i města je logo. Je to pokud možno unikátní vizuální prvek, který pomáhá rychleji si zapamatovat a identifikovat značku, v našem případě město. Funkci loga může do jisté míry suplovat znak města, ale v mnoha případech je to spíše nevhodné.

Proto jsme se rozhodli vytvořit logo, které jste již mohli zahlédnout na tomto novém novém turistickém portálu Dále se bude vyskytovat v inzerátech, propagačních materiálech a také třeba služebních autech města Ostrova. Věřím, že se vám logo bude líbit a postupně jej přijmete za své.

Pokud byste logo chtěli použít k propagaci města, najdete jej v elektronické podobě spolu s  podmínkami použití >>> ZDE

Základní podoba loga:

logo města

Logo na vybraných propagačních předmětech:

hrnek
triko

Návrh označení služebních aut:

auto

© 2023 Město Ostrov