menu close
Home Expozice Připravujeme na letošní sezónu

Poslední tři měsíce mají návštěvníci možnost prohlédnout si ve výstavních prostorách ostrovského zámku aktuální expozice „Šlikové a mincování“ a „Rudné hornictví v Krušných horách“ ve stávající podobě. Na konci března letošního roku se obě expozice uzavřou a projdou zásadní proměnou. V rámci Dne pro Ostrov bude poté v červnu letošního roku v Salla tereně zámku slavnostně otevřena nová výstava o historii světoznámé zámecké zahrady v Ostrově osmého divu světa. 

Během zimních měsíců již byla do konce února dočasně uzavřena také expozice „Církevní umění západního Krušnohoří“ s doprovodnou výstavou „Zničené kostely na Karlovarsku“ v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově. Důvodem jsou úpravy a údržba výstavních prostor i ošetření vystavených historických exponátů. V rámci expozice přibudou nové exponáty včetně např. unikátní barokní plastiky sv. Jana Nepomuckého sedícího na voze, která pochází ze střechy kazatelny zdevastovaného kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svatoboru v Doupovských horách. Na novinky se můžete těšit již při znovuotevření v měsíci březnu.

První větší akcí bude svátek Zvěstování Panny Marie. V letních měsících se budeme snažit zpřístupnit věž klášterního kostela, ve které bude instalována tematická výstava o ostrovských zvonech. Zvonové patro věže navíc nabídne návštěvníkům nové nádherné výhledy na naše město. Zároveň pracujeme na otevření dosud nepřístupného rajského dvoru kláštera, který by měl sloužit pro posezení a odpočinek. Pro samotnou expozici církevního umění vytváříme nové tištěné materiály a edukativní a interaktivní prvky, které návštěvníky provedou výstavou.

Jaroslav Vyčichlo,
odbor kanceláře starosty města Ostrov

© 2021 Město Ostrov