SLEDUJTE NÁS

Stolpersteine – Kameny zmizelých v Ostrově

Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, jsou doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem). Jedná se dlažební kostky opatřené mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Tyto kameny se pokládají po celé Evropě a od roku  2008 také v České republice. (Zdroj: Wikipedie)

Kameny zmizelých v Ostrově

První Kameny zmizelých v Ostrově byly položeny 1. září 2020 v Nádražní ulici před domem čp. 297. Bydleli zde Louisa a Fritz Löwensteinovi, kteří zahynuli v březnu 1944 v Osvětimi. S jejich jménem je trvale spjata historie ostrovského porcelánu, kterému otec této rodiny po léta úspěšně otevíral cestu do celého světa. Důstojného obřadu se zúčastnili představitelé města Ostrova i zástupci Židovské obce.

Další kameny snad ještě letos

Nejsou to ale jediné oběti z řad obyvatel Ostrova. Pomalu se daří odkrývat také osud obchodníka s kůží Ernsta Kellera, který byl 17. května 1942 v transportu Ay, č. 974 převezen do polského Lublinu. Zde na předměstí tohoto města zřídili nacisté koncentrační a vyhlazovací tábor Majdanek. Drtivá většina z 1000 transportovaných židů transportu Ay, č. 974 zahynula. Mezi oběťmi byl i Ernst Keller. Podrobnosti o jeho smrti však schází. Věříme, že i jemu bude před jeho domem v Dlouhé ulici ještě letos odhalen další Kámen zmizelých.

O dalších zmizelých toho víme zatím málo. Jako například o rodině obchodníka Richarda Löwyho. Připomíná je jen vzpomínka jednoho z pamětníků, a to na jejich dceru Hildu, „půvabnou a veselou dívku“… Časem se snad podaří odhalit i další oběti z řad občanů Ostrova. Nezapomínejme ale také na oběti spojené s ostrovským zámkem, kde již v březnu 1939 bylo zřízeno vězení karlovarského gestapa. Další oběti pak souvisí s pozdější pobočkou koncentračního tábora Flossenbürg.

Věříme, že ti, kdo dosud o tehdejších tragédií holocaustu, který zasáhl i do té doby pokojné město, nevěděli, se teď skloní – i  když bezděčně – před jejich památkou. Protože jejím poselstvím je přání a naděje nás všech: aby už nikde nemizeli lidé jako čísla, beze jména, bez pohřbu a hrobu, jen pro jiný původ či víru.

S použitím textů Mgr. Zdenky Čepelákové a Ing. Josefa Mackeho

Stáhněte si malého elektronického průvodce regionem.