menu close

Porcelánku v Ostrově založili roku 1873 Josef Pfeiffer a Ludwig Löwenstein v blízkosti nedávno do provozu uvedené (1871)  železniční tratě a nově zřízeného ostrovského nádraží. Roku 1874 byla zapsána v rejstříku Obchodní komory v Chebu jako „veřejná obchodní společnost“. K dispozici tu byly blízké zdroje kaolinu, bezprostřední blízkost vodního zdroje a dostatek pracovních sil v Ostrově i blízké podhorské oblasti.

Ostrovský porcelán byl pojmem u odborníků především pro svoji kvalitu. Kolekce, která dokládá vývoj a mimořádnou kvalitu uvidíte ve Dvoraně ostrovského zámku.Kolekci ostrovského porcelánu shromáždil Spolek přátel města Ostrova a celou ji věnoval městu Ostrovu. Ve sbírce, která se neustále rozrůstá, jsou doloženy hlavní vývojové fáze této produkce.

Z HISTORIE PORCELÁNKY

První období porcelánky 1873 – 1910

Výrobky z prvního období  porcelánky Pfeiffer a Löwenstein byly značeny „Schlackenwerth“, vtlačenými písmeny „PL“ nebo „PLS“. Tvary i dekory byly v té době zřejmě přebírány ze starších produkcí okolních porcelánek, postrádají pozdější preciznost, jemnost, kvalitu střepu i originalitu tvarování i zdobení. Výrobu až do roku 1900 řídili sami zakladatelé Josef Pfeiffer starší a Ludwig Löwenstein.

Porcelánka v období let 1910 – 1920

V roce 1901 převzali vedení porcelánky synové zakladatelů – Josef Pfeiffer mladší (1869-1942) a Rudolf Löwenstein (1874-1923). Josef Pfeiffer ml. prošel důkladnou odbornou přípravou v Lokti, Teplicích a Vídni. Byl odborníkem ve výrobě porcelánu, vicepresidentem Obchodní komory v Chebu a funkcionářem Svazu zaměstnanců v porcelánovém průmyslu. Rudolf Löwenstein se zabýval více finančními záležitostmi továrny.

Nástup nové generace znamenal rozšíření a modernizaci provozu, rozšíření a zkvalitnění výrobního programu. Hned v prvních letech se stala zástupcem továrny ve Vídni prestižní Vídeňská porcelánová manufaktura Josefa Böcka. Podle návrhů výtvarníků z okruhu „nového vídeňského stylu“ – např. spoluzakladatele Wiener Sezession a Wiener Werkstätte Josefa Hoffmanna – vyráběla ostrovská porcelánka nápojové soubory originálních tvarů (např. MODERN ovlivněný secesním tvaroslovím), vysoce kvalitního tenkého střepu a dodávala je ateliéru Josefa Böcka ke zdobení.

Vedle těchto špičkových výrobků produkovala ostrovská porcelánka v té době žádané historizující tvary, okázale zdobné, často s prvky druhého rokoka ve tvarosloví i reliéfním dekoru či ovlivněné neoklasicismem.

V naší kolekci jsou zastoupeny značky:  zelené razítko pod glazurou, štítek s úhlopříčným pruhem a písmeny PL a S / 1901-1918-1920/, modré razítko pod glazurou, štítek s překrývajícím se PL, nad ním Schlackenwerth a korunka  (1916-1918-1932).

Porcelán se značkou ARS NOVA

V letech 1920-1932 byl vyráběn dekorativní porcelán se značkou ARS NOVA. PL – Schlackenwerth  /Nové umění/.

Zřejmě už od počátku 20. let začala ostrovská porcelánka vyrábět ohnivzdorný, varný porcelán značky DIAMANT. Více než šedesát prvků čistých účelných tvarů bylo vyráběno v bílé a hnědobílé variantě a poskytovalo možnost libovolných kombinací a doplňování. Stejně jako hotelové soubory či soubory pro rychlíkové jídelní vozy ze silnostěnného porcelánu ukazuje i tvarosloví varného porcelánu maximální pochopení pro spojení účelnosti a estetické hodnoty – tendence funkcionalismu.

1927-1941, značka PULS v oválu s korunkou

V roce 1926 byla u chebské Obchodní komory zapsána nová značka – PULS v oválu s korunkou. Výrobky s touto značkou je ostrovský porcelán v naší kolekci  zastoupen nejpočetněji. Jsou to soubory a jejich části ve stylu „ART DECO“, ovlivněné francouzským, vídeňským i německým  dekorativním projevem , originálních tvarů  (LUNA) a geometricky stylizovaných rostlinných dekorů  (LYDIA, EMPIR). Také klasicizující tvary se zlatým a kobaltovým dekorem, které získaly vysoké ocenění  na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži roku 1925. Patří k nim i část jídelního souboru PHYLLIS. Často používaným způsobem zdobení byl jemný zlatý leptaný dekor. V tomto období byla do výrobního programu zařazena také porcelánová plastika a originálně tvarované a zdobené dekorativní předměty, sledující pružně dobové tendence.

Ostrovská porcelánka získala množství odbytišť v Evropě i zámoří, měla své zastoupení v Karlových Varech (Holznerův Skleněný palác), v Praze (Karel Diamant), ve Vídni (Josef Böck, Ernst Wahliss), v Londýně (E. Wahliss), jako jedna z pěti českých porcelánek s nejvyšší úrovní výrobků obesílala mezinárodní výstavy.

Válka snížila podstatně úroveň ostrovské produkce a takřka přerušila možnost exportu. Po roce 1945 se vlastníkem podniku stal stát, vedením byl pověřen Ludvík Nový z Prahy. Jako náměstek ředitele tu byl krátce zaměstnán syn jednoho z předešlých majitelů Hans Löwenstein, který emigroval před nacistickým pronásledováním do Anglie. Jeho matka a mladší bratr zahynuli roku 1944 v Osvětimi. V roce 1948 emigroval Hans Löwenstein znovu a žil v Kanadě.

Pro nedostatek kvalifikovaných sil a také vzhledem k orientaci města na uranový průmysl byla ostrovská porcelánka v roce 1948 zrušena a její zařízení předáno do porcelánky Concordia v Lesově.

Odkazy k ostrovské produkci jsou zařazeny do všech odborných publikací a katalogů našich i zahraničních. V zahraničních ovšem vždycky s německým názvem města „Schlackenwerth“. Tento název byl pro Ostrov – vzhledem k německému osídlení – používán převážně, a to až do roku 1945.

CESTA PORCELÁNU

Expozice ostrovského porcelánu je součástí mezinárodního projektu CESTA PORCELÁNU / POZELLAN STRASSE, který zahrnuje více jak 20 míst v Bavorsku a Česku, která zvou k prohlídce zajímavých porcelánových sbírek.

© 2023 Město Ostrov