menu close

I. Vstup na beach volejbalové hřiště

1/ Používání beach volejbalového hřiště (dále jen „hřiště”) je dovoleno pouze v provozní době areálu koupaliště a s platnou vstupenkou na koupaliště. Každý návštěvník je povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů zaměstnanců areálu koupaliště.

2/ Hřiště je v provozu od 9:00 do 20:00. Poslední možnost vstupu je ve 19:00 hodin.

3/ Herní doba na hřišti je stanovena na 60 minut.

4/ Používání hřiště je možné po zaplacení schválené ceny, která činí 150 Kč/hod.

5/ Vratná kauce činí 300,- Kč. (míč,klíče od sportoviště,kauce na případné drobné škody).

II. Práva a povinnosti návštěvníků

1/ Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a  zařízení hřiště a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

2/ Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

3/ Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze bez obuvi naboso.

4/ Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.

5/ Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob.

Před začátkem hry:

  • provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem  (především nepoškozenost sítě),

Po skončení hry:

  • srovnat povrch hřiště do roviny pomocí hrabla,
  • provést úklid hřiště od případných odpadků,
  • zapůjčené potřeby vrátit na recepci.

III. Zakázané činnosti na hřišti

1/ Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

2/ Kouřit v prostorách hřiště.

3/ Donášení jakéhokoliv jídla a nápojů ve skle.

4/ Znečišťovat prostory odhazováním odpadků.

IV. Závěrečná ustanovení

1/ Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení MP nebo policii ČR.

V Ostrově dne 9. 7. 2013

Zpět na koupaliště

© 2023 Město Ostrov