menu close

Dům kultury Ostrov je významným představitelem architektury 50. let XX. století v České republice i zahraničí. Je dominantou nejen Mírového náměstí, ale celé nové části města a od svého vzniku slouží jako centrum kultury a společenského života města

Historie a architektura

Objekt byl postaven v letech 1954 – 1955 podle projektu akademického architekta Jaroslava Krauze a Ing. Arch. Josefa Sedláčka. Obdélná dvoupatrová budova je rozčleněna rizality  na střední vstupní část a postranní křídla s nárožními rizality. Monumentální účinek získává užitím vstupního portiku se sloupovou lodžií. Fasády jsou členěny vysokým pilastrovým řádem. Střechy jsou nízké, kryté antikami. Krajní rizality i střední vstupní portikus, vrcholí stupňovitými štíty se štukovou výzdobou. Štít středního rizalitu pak vrcholí sousoším, krajní rizality umělecky pojatými znaky města s nápisovou stuhou. V přízemí je za vstupní halou umístěn divadelní sál, sloužící rovněž jako stálé kino. Ze vstupní haly vedou dvě schodiště do prvního patra, kde je situováno foyer s lodžií, po obou stranách je malý a velký sál. V patře jsou dochovány nad vstupy do společenských sálů výrazně tradicionální malby na skle, zachycující hornickou symboliku jáchymovských dolů, které provedl Akademický sochař Václav Lokvenc, spolu s Jarmilou Kalašovou. Dům kultury je příkladem klasicizujících tendencí v architektuře padesátých let dvacátého století.

360 ° foto

Současnost

Současný dům kultury je středobodem kulturního dění v Ostrově. Působí jako příspěvková organizace města Ostrova. Podrobný program a další informace o možnostech využití najdete na www.dk-ostrov.cz

Nadcházející akce

964e74de3d5b2a02e0798588b951a2a41dd3e5a5669859d0215d07290008e2aa.271487b.2055dadd63f5bace814efd4d339a0fab
OSTROVSKÝ JARMARK RADOSTI 13

Prodejní akce plná lokálních autorských výrobků od tvůrců z Ostrova i celé republiky.

f3f043737b84742c3f2833cbc746365794cd4c17e3b6c68da8e88f899e256a62.271487b.e76f8ef54b69f6e2aade4b1b08b04ae9
O ČERVENÉ KARKULCE

Vítek usíná, polštáře ožívají a sehrávají pohádku O Červené Karkulce.

c06f1c8f0ad47637cc18158a2b4efa0eb22ab079f76ac1d2b5219e8a7cf52660.271487b.2d4b9af4243ae1aea6d512a7e46f9bcb
BUĎ CHLAP!

Česko, dobrodružný / komedie, 96 min.,

c06f1c8f0ad47637cc18158a2b4efa0eb22ab079f76ac1d2b5219e8a7cf52660.271487b.2d4b9af4243ae1aea6d512a7e46f9bcb
BUĎ CHLAP!

Česko, dobrodružný / komedie, 96 min.,

© 2023 Město Ostrov