SLEDUJTE NÁS

Dům kultury Ostrov

Dům kultury je stěžejní dominantou Mírového náměstí a vlastně i nové části města. Tato majestátní budova je sídlem dvou kinosálů, výstavních prostor a ukázkou významného architektonického stylu (tradicionalismus, architektura 50. let XX. století neboli SORELA). Pravidelně se tu odehrávají i různá divadelní představení. Dům kultury je také hlavním dějištěm Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se tu koná již od roku 1969.
Aktuální program Domu kultury >>

Architektura

Objekt byl postaven v letech 1954 – 1955 podle projektu akademického architekta Jaroslava Krauze a Ing. Arch. Josefa Sedláčka. Obdélná dvoupatrová budova je rozčleněna rizality  na střední vstupní část a postranní křídla s nárožními rizality. Monumentální účinek získává užitím vstupního portiku se sloupovou lodžií. Fasády jsou členěny vysokým pilastrovým řádem. Střechy jsou nízké, kryté antikami. Krajní rizality i střední vstupní portikus, vrcholí stupňovitými štíty se štukovou výzdobou. Štít středního rizalitu pak vrcholí sousoším, krajní rizality umělecky pojatými znaky města s nápisovou stuhou. V přízemí je za vstupní halou umístěn divadelní sál, sloužící rovněž jako stálé kino. Ze vstupní haly vedou dvě schodiště do prvního patra, kde je situováno foyer s lodžií, po obou stranách je malý a velký sál. V patře jsou dochovány nad vstupy do společenských sálů výrazně tradicionální malby na skle, zachycující hornickou symboliku jáchymovských dolů, které provedl Akademický sochař Václav Lokvenc, spolu s Jarmilou Kalašovou. Dům kultury je příkladem klasicizujících tendencí v architektuře padesátých let dvacátého století.

Stáhněte si malého elektronického průvodce regionem.