menu close

Dům kultury Ostrov je významným představitelem architektury 50. let XX. století v České republice i zahraničí. Je dominantou nejen Mírového náměstí, ale celé nové části města a od svého vzniku slouží jako centrum kultury a společenského života města

Historie a architektura

Objekt byl postaven v letech 1954 – 1955 podle projektu akademického architekta Jaroslava Krauze a Ing. Arch. Josefa Sedláčka. Obdélná dvoupatrová budova je rozčleněna rizality  na střední vstupní část a postranní křídla s nárožními rizality. Monumentální účinek získává užitím vstupního portiku se sloupovou lodžií. Fasády jsou členěny vysokým pilastrovým řádem. Střechy jsou nízké, kryté antikami. Krajní rizality i střední vstupní portikus, vrcholí stupňovitými štíty se štukovou výzdobou. Štít středního rizalitu pak vrcholí sousoším, krajní rizality umělecky pojatými znaky města s nápisovou stuhou. V přízemí je za vstupní halou umístěn divadelní sál, sloužící rovněž jako stálé kino. Ze vstupní haly vedou dvě schodiště do prvního patra, kde je situováno foyer s lodžií, po obou stranách je malý a velký sál. V patře jsou dochovány nad vstupy do společenských sálů výrazně tradicionální malby na skle, zachycující hornickou symboliku jáchymovských dolů, které provedl Akademický sochař Václav Lokvenc, spolu s Jarmilou Kalašovou. Dům kultury je příkladem klasicizujících tendencí v architektuře padesátých let dvacátého století.

360 ° foto

Současnost

Současný dům kultury je středobodem kulturního dění v Ostrově. Působí jako příspěvková organizace města Ostrova. Podrobný program a další informace o možnostech využití najdete na www.dk-ostrov.cz

Nadcházející akce

Hapkova 006 1024x683 1
PETRA HAPKOVÁ

Recitál, složený převážně z písní dua Hapka & Horáček.

Country legends 1024x683 1
COUNTRY LEGENDS

Taneční podvečer s repertoárem americké country music.

© 2024 Město Ostrov