menu close

Palác princů je součást rozsáhlého areálu ostrovského zámku. Vzhledem k období svého vzniku se mu také říká Bádenský zámek. V současnosti v něm sídlí městská knihovna, která vedle tradiční činnosti organizuje celou řadu zajímavých akcí.

Nahlédněte do interiéru nejhezčí knihovny v Karlovarském kraji. V případě zájmu vás pracovnice knihovny Bádenským zámkem provedou. Nahlédnete do dětského koutku, kde byla kdysi situována jedna z nejkrásnějších “koupelen” Evropy, tzv. Dianina lázeň. Uvidíte zbytky valených kleneb a stropních fresek s motivem bohyně lovu – Diany.

© 2023 Město Ostrov