SLEDUJTE NÁS

Rudá věž smrti v Ostrově

Aktuálně!

Konfederace politických vězňů ČR v průběhu měsíce července zpřístupní v areálu Národní kulturní památky „Rudá věž smrti“ dlouho očekávanou část Muzea III. odboje. K vidění budou předměty vyráběné mukly, oblečení a mnoho dalších zajímavých věcí. Expozice bude umístěna v prostoru bývalé administrativní budovy, která v posledních letech prošla částečnou revitalizací.


Rudá věž smrti je jednou z pěti lokalit v Česku, které byly 6. července 2019 spolu s dalšími 17 oblastmi v Sasku zapsány pod souhrnným názvem Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

 


Rudá věž smrti v Ostrově je cihlová věž, která sloužila v letech 1951 – 1956 jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře Vykmanov II. (krycí název „L“) 

Za nelidských podmínek zde pracovali političtí vězni – hrdinové západního odboje, letci, vojáci, katoličtí kněží a intelektuálové, kteří byli považováni za největší nepřítele a ohrožení komunistického režimu. Na přelomu 50. a 60. let 20. století se komplex budov stal součástí nově vybudovaného trolejbusového závodu Škoda Ostrov, který definitivně ukončil svou výrobu v roce 2008 a Rudou věž smrti i s příslušným pozemkem daroval Konfederaci politických vězňů České republiky. Ve stejném roce byla Věž smrti prohlášena za národní kulturní památku.

Historie

Krátce po II. světové válce se československá vláda zavázala, že veškerou vytěženou uranovou rudu na našem území bude bez adekvátní náhrady dodávat tehdejšímu Sovětskému svazu. U nás se tehdy nacházelo jedno z největších světových ložisek. Protože byla práce v dole nebezpečná, byli do náročné těžby uranu zapojeni také političtí vězni.

Vedle řady táborů na Jáchymovsku vzniklo v Ostrově pracoviště na finální zpracování uranové rudy a jeden z nejobávanějších táborů, tzv. likvidační neboli “elko” s věží , která později získala jméno  “Věž smrti”. Od roku 2008 je vlastníkem Věže smrti Konfederace politických vězňů ČR, která se snaží v tomto objektu a na okolním pozemku (cca 2,5 hektaru) vybudovat Muzeum otrockým prací. Tato dominanta byla roku 2008 prohlášena za Národní kulturní památku.

Současný stav

Věž s halou v bývalém prostoru tábora nucených prací sloužila jako drtička uranové rudy a expediční sklad. Po zrušení tábora byl využíván Škodou Ostrov jako sklad. Objekt i přes průběžnou péči v rámci omezených možností jeho vlastníka není v dobrém technickém stavu. Dosud provedené práce měly za cíl především zamezit dalšímu chátrání národní kulturní památky a zabezpečit budovy, které byly před zřízením. Na této akci se podíleli svými příspěvky i Karlovarský kraj a Město Ostrov. V současné době je také připravován koncept budoucího využití této památky. Již dnes zde probíhají pravidelné prohlídky, od 15.5.2021 je možné zamluvení termínu prohlídky na mailu prohlidky@vezsmrti.cz  nebo na telefonu + 420 731 782 781. Aktuální otvírací doba je v sobotu a v neděli od 10 do 17:00 hod., poslední prohlídka je pak v 16:00 hod. Základní vstupné 100 Kč, ZTP 50 Kč.

Vize

Návrh konceptu a předběžná podoba areálu je přizpůsobena na menší pozemek o velikosti cca 2 ha, než na kterém se původně nacházel tábor Vykmanov „L“. Ten se původně rozkládal na cca 5 ha. Proto je koncept zpracován jako návrh ukázkové tábora nucených prací z 50. let.

Věž smrti by měla být uvedena do původního stavu a po té sloužit jako muzeum otrockých prací. Zároveň jako přednášková hala, či kongresové centrum. Další původní technická budova bude též zachována a bude sloužit z části jako administrativní budova a z části jako původní strážnice s výslechovými místnostmi StB. Ostatní navržené budovy budou sloužit jako ukázka ubikací, kulturního domu, jídelny, apod., které v táboře byly. Budou tak sloužit jako obraz pro představu, jak lágr v tehdejší době vypadal.

Prohlídka tábora a expozic by měla být kontaktní, interaktivní. Návštěvníci budou mít možnost si vystavované exponáty tzv.  “osahat”. Nasadit si na hlavu helmu nebo obléci si “fárak” (oblečení horníků).

Rudá věž smrti zůstává dnes cenným, ale velmi chmurným svědectvím zločinnosti komunistického režimu u nás a zhoubné komunistické ideologie v celém světě. Je varováním pro dnešní
i budoucí generace a výzvou nám všem, abychom již nikdy nepřipustili opakování totalitní tragedie.

 

Stáhněte si malého elektronického průvodce regionem.