Následujte nás

Instagram #mestoostrov

Zámecký park – Ostrov

Zámecký park je součástí komplexu ostrovského zámku a paláce princů. Rozkládá se na obou stranách jáchymovského potoka a zejména v letním období vybízí k příjemných procházkám i relaxaci. V centru parku se nachází barokní letohrádek – pobočka karlovarské galerie umění. 

Dobový rytina zámeckého parku

Historie

Zámeckou zahradu založil v roce 1625 Julius Jindřich, vévoda Sasko – Lauenburský, tehdejší majitel ostrovského panství. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, manýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím vodního živlu v podobě vodotrysků a vodních ploch s bohatou sochařskou výzdobou.Práce na úpravách zámecké zahrady pokračovaly v letech 1665 – 1689, za panství Julia Františka, vévody Sasko-Lauenburského v souladu s barokní koncepcí reprezentativní zámecké zahrady. Barokní výstavba zahrady vyvrcholila v letech 1690 – 1715, kdy byl majitelem ostrovského panství Ludvík Vilém, markrabě Bádenský. Jednalo se o jednu z prvních realizací francouzské zahradní tvorby Le Nötrovy školy v Čechách. Poslední etapa zahrady nastala od konce 18. století, kdy se formální zahrada pozvolně přeměnila na přírodně krajinářský park. Většina staveb v parku byla odstraněna, vodní partie byly zcela opuštěny a umělecká výzdoba byla odprodávána a ničena. V přibližné podobě z druhé poloviny 19. století se park zachoval dodnes.

Současnost

Současný stav zámeckého parku lze s trochou nadsázky nazvat pátou etapou úprav. V krajinářské části parku byly odstraněny dožilé stromy a prostor kolem letohrádku se blíží původní podobě zámecké zahrady. V prostoru u jižního průčelí Paláce princů vznikly repliky dvou původních bazénků.