menu close

Zámecký park je součástí areálu ostrovského zámku, Paláce princů a Letohrádku. Rozkládá se na obou stranách Jáchymovského potoka a zejména v jarním a letním období vybízí k příjemným procházkám i relaxaci na lavičkách či v trávě.

V centru parku se nachází barokní Letohrádek Ostrov – pobočka Galerie umění Karlovy Vary s výstavami převážně současného umění a expozicí evropského porcelánu. Tyto pochází ze sbírky Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary. V minulosti bývala zámecká zahrada úchvatným uměleckým dílem, které karlovarský lékař Michael Raphael Schmutzen ve svém spisu „De Nymphis Carolobadensibus“ z roku 1662 nazval „Osmým divem světa“. A jím ona nejen v Čechách, ale i celoevropském měřítku ve své době skutečně byla!

Aktuálně můžete navštívit novou multimediální výstavu Zámecká zahrada v proměnách času, kterou najdete na ostrovském zámku v sala terreně. Expozice dá nahlédnout do všech čtyř vývojových etap zámecké zahrady, které trvaly více než tři a půl století. Vstup přes informační centrum na Rastattském nádvoří.

Historie

Zámeckou zahradu založil v roce 1625 Julius Jindřich, vévoda Sasko – Lauenburský, tehdejší majitel ostrovského panství. Převzal zahradu i zámek po předchozích majitelích z rodu Šliků. Původně menší zahradu začal postupně upravovat a rozšiřovat. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, manýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím vodního živlu v podobě vodotrysků a vodních ploch s bohatou sochařskou výzdobou. Práce na úpravách zámecké zahrady pokračovaly v letech 1665 – 1689 za dalšího majitele panství Julia Františka, vévody Sasko-Lauenburského, v souladu s barokní koncepcí reprezentativní zámecké zahrady. Barokní výstavba zahrady vyvrcholila v letech 1690 – 1715, kdy byl majitelem ostrovského panství Ludwig Willhelm, markrabě Bádenský. Tehdy se jednalo se o jednu z prvních realizací francouzských principů školy zahradního architekta Le Nôtre v Čechách. Podobu zahrad ovšem známe jen přibližně díky několika dochovaným dobovým rytinám dvorního stavitele J. M. Sockha z roku 1715.

Poslední etapa zahrady nastala od konce 18. století, kdy se formální zahrada pozvolně přeměnila na přírodně krajinářský park. Většina staveb v parku byla odstraněna, vodní partie byly zcela opuštěny a umělecká výzdoba byla odprodávána a ničena. V přibližné podobě z druhé poloviny 19. století se park zachoval dodnes v přírodně-krajinářském rázu.

Současnost

Současný stav Zámeckého parku lze s jistou mírou nadsázky nazvat pátou etapou úprav. V krajinářské části parku byly odstraněny dožilé stromy a prostor kolem Letohrádku se blíží původní podobě zámecké zahrady. V prostoru u jižního průčelí Paláce princů vznikly repliky dvou původních bazénků.

Pro zájemce je aktuálně v sala terreně ostrovského zámku instalována nová multimediální expozice Zámecká zahrada v proměnách času. Nenechte si ujít skvělou vizualizaci, která vás zavede do zahrady v době jejího největšího rozkvětu a slávy.

Zámecký park ve videu

© 2024 Město Ostrov