menu close

Kostel sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné stojí v těsné blízkosti Starého náměstí. Kromě šlikovského epitafu z roku 1521 a mobiliáře pocházejícího převážně z 18. století je zde od roku 2011 umístěn relikviář s kapkou krve papeže Jana Pavla II. Interiér kostela je přístupný v rámci pravidelných bohoslužeb.

Historie

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Michaelu archandělu a Panně Marii Věrné, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby jsou zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru v letech 1567-1572 byl přestavován. K obdélné lodi je volně připojena věž, ve spodní části čtyřboká s osmibokou nástavbou.

Architektura

Síňové trojlodí s vestavěnými emporami je sklenuto síťovou žebrovou klenbou, presbytář klenbou hvězdicovou, v křestní kapli u věže je klenba sklípková – diamantová. Další přestavby byly uskutečněny v letech 1607-1609 a 1636. V interiéru jsou zachovány renesanční náhrobky, z nichž nejcennější je právě šlikovský epitaf z roku 1521. Vybavení je barokní, pocházející z let 1751-1756. Kostel je příkladem sakrální architektury saského typu z širší oblasti Krušnohoří. V letech 1989-1991 proběhla celková rekonstrukce.

© 2024 Město Ostrov