Farní kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné, Ostrov

Kostel sv. Michaela a Panny Marie Věrné stojí v těsné blízkosti Starého náměstí. Kromě šlikovského epitafu z roku 1521 a mobiliáře pocházejícího převážně z 18. století tu je od roku 2011 umístěn i relikviář s kapkou krve papeže Jana Pavla II. Interiér kostela je přístupný v rámci pravidelných bohoslužeb.

Historie

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Michaelu archandělu a Panně Marii Věrné, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru v letech 1567-1572 přestavován. K obdélné lodi je volně připojena věž, ve spodní části čtyřboká, s osmibokou nástavbou.

Architektura

Síňové trojlodí s vestavěnými emporami je sklenuto síťovou žebrovou klenbou, presbytář klenbou hvězdicovou, v křestní kapli u věže je klenba sklípková – diamantová. Další přestavby v letech 1607-1609 a 1636. V interiéru zachovány renesanční náhrobky, z nichž nejcennější je šlikovský epitaf z roku 1521. Vybavení je barokní, pocházející z let 1751-1756. Příklad sakrální architektury saského typu z širší oblasti Krušnohoří. V letech 1989-1991 proběhla celková rekonstrukce.

Aktuální informace z Římskokatolické farnosti Ostrov