Zámek Ostrov

Ostrovský zámek je vlastně rozsáhlý komplex budov, jehož základem bylo starší sídlo zatím neznámého původu, které nechal přestavět na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek – rodovou rezidenci ostrovské větve hrabat Šliků, pravděpodobně Kašpar Šlik.

Dnes v zámku sídlí městský úřad a turistům je přístupná Dvorana s expozicí porcelánu a občerstvením, informační centrum, expozice v podkroví a sala terreně. Ostrovský zámek stojí za vaši pozornost a návštěvu.

Historie

Ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou Sasko-Lauenburským. V letech 1685-1690 nechal Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský před původním šlikovským zámkem přistavět zámek nový – tzv. Lauenburský. Na výstavbě zámku se podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer a Giulio Broggi. Po požáru roku 1691 byl šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo.

Současnost

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál dokončený roku 1690 je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela.

Vstupné: Dvorana: zdarma
Sala terrena: 60 / 30 Kč, děti do 6 let zdarma (připravujeme)
Expozice v podkroví: 60 Kč / 30 Kč, děti do 6 let zdarma
Otevírací doba: Úterý – neděle:
09:30 – 17:00 hod. (květen – říjen)
08:30 – 16:00 hod. (listopad – duben)
Poslední prohlídka hodinu před uzavřením.
Kontakt: Jáchymovská 1, Ostrov
+420 354 224 950
ic@ostrov.cz