Následujte nás

Instagram #mestoostrov

Zámek Ostrov

Ostrovský zámek je vlastně rozsáhlý komplex budov, jehož základem bylo starší sídlo zatím neznámého původu, které nechal přestavět na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek – rodovou rezidenci ostrovské větve hrabat Šliků, pravděpodobně Kašpar Šlik.

Dvorana
Zastřešené nádvoří s výstavou archeologie a malým občerstvením
Palác princů
Vedlejší křídlo ostrovského zámku ve kterém sídlí městská knihovna.
Expozice – Sala Terrena
Expozice rudného hornictví na Ostrovsku od 15. do 20. století
Expozice v podkroví
Unikátní výstava z historie z díla slavného rodu Šliků

Historie

Ve třicátých a čtyřicátých letech 17. století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou Sasko-Lauenburským. V letech 1685-1690 nechal Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský před původním šlikovským zámkem přistavět zámek nový – tzv. Lauenburský. Na výstavbě zámku se podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer a Giulio Broggi. Po požáru roku 1691 byl šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo.

Současnost

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál dokončený roku 1690 je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela.

Vstupné: Dvorana a Sala terrena zdarma
Expozice Šlikové a mincování 50 Kč / 30 Kč
Otevírací doba: pondělí – neděle:
10:00 – 17:00 hod.
Poslední prohlídka v 16:00 hodin.
Kontakt: Jáchymovská 1, Ostrov
+420 354 224 950
zamek@dk-ostrov.cz