menu close

Chcete vědět, jaká místa byste v Ostrově rozhodně neměli při Vaší návštěvě minout? Nabízíme naše tipy, které jsme shrnuli do 7 cílů.

Díky podpoře přeshraniční spolupráce měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal vznikl soubor tištěných materiálů nejen z Ostrova, ale i Oberwiesentalu. V nich se prezentují obě města svými nejvyhledávanějšími památkami, sportovními, kulturními i jinými atrakcemi. Naše město nabízí TOP 7 turistických zajímavostí, které bychom rádi návštěvníkům, ale i obyvatelům města, představili.

Název projektu: Podpora přeshraniční spolupráce měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal
Registriernummer: 0525-CZ-07.05.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů. Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Ostrov a Kurort Oberwiesenthal na podporu česko-saské části Euregia Egrensis. Předmětem projektu bude předávání zkušeností a sdílení dobré praxe mezi oběma partnery v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví, jeho využití pro potřeby obyvatelstva a jeho prezentace.

loga top 7 1

TOP 7 ve videu

© 2023 Město Ostrov