7 důvodů proč navštívit Ostrov

Chcete vědět, jaká místa v Ostrově byste rozhodně neměli při své návštěvě minout? Podívejte se na naše tipy. To nejzajímavější jsme pro vás shrnuli do 7 bodů.

TOP 7 | turistických zajímavostí

1| Klášterní areál posvátný okrsek a církevní muzeum
2| Zámecký park s Letohrádkem a Palácem princů
3| Ostrovský zámek s národní kulturní památkou – šlikovskou mincovní kazetou
4| Expozice ostrovského porcelánu v rámci projektu “Cesta porcelánu”
5| Kulturní akce regionálního významu
6| Borecké rybníky, naučné a vycházkové trasy
7| Ekocentrum, sportpark, koupaliště a další možnosti sportovního vyžití

Klášterní areál Ostrov – Posvátný okrsek

Ostrovský klášterní areál je místo, které nabízí na relativně malé ploše velké množství památných barokních objektů ze 17. a 18. století. Původní piaristický klášter dnes slouží jako bytový objekt. Ale přilehlý kostel Zvěstování Panny Marie s kaplemi sv. Anny, sv. Floriána a Panny Marie Einsiedelnské si můžete prohlédnout. V klášterním kostele najdete novou expozici Církevní umění západního Krušnohoří s doprovodnou výstavou Zničené kostely na Karlovarsku. Prohlídky zajišťuje pobočka Infocentra, které tu má své sídlo. Prohlídky zajišťuje Dům kultury Ostrov.

Více informací | Zpět na TOP 7

Zámecký park s Letohrádkem a Palácem princů

Osmý div světa! Tak byl kdysi nazýván ostrovský zámecký park, který v 17. až 19. století budoval při svém rodovém sídle zdejší rod vévodů Sasko-Lauenburských. Park byl původně založen jako francouzská renesanční zahrada s četnými fontánami, jezírky, umělými skalami, gloriety i altány. Pro pobavení šlechty sloužilo i bludiště. V 19. století se ale v duchu nových tendencí začala zahrada pozvolně měnit v přírodně krajinářský park. Většina staveb byla odstraněna, stejně tak umělecká výzdoba i vodní partie. Dnešní podoba parku odpovídá jeho vzhledu z 2. poloviny 19. století. Uprostřed parku stojí Letohrádek, někdy také nazývaný palác princezen, který sloužil od 17. století pro různé kratochvíle. Dnes funguje jako pobočka Galerie umění Karlovy Vary a kromě expozice umění převážně 20. století tu můžete navštívit také oblíbené výtvarné dílny a další pravidelné akce pro veřejnost.

Další významnou stavbou v parku je palác princů, který prošel v nedávné době celkovou rekonstrukcí. Dnes zde sídlí Městská knihovna Ostrov.

Více informací | Zpět na TOP 7

Ostrovský zámek s národní kulturní památkou – šlikovskou kazetou

Ostrovský zámek nemá příliš zřejmou historii před tím, než jej v 15. století získal do držení šlechtický rod Šliků. Ti jej postupně zvelebovali a udělali z něj i své rodové sídlo. Na tomto místě se od té doby psala historie. Jeden z místních pánů, Jáchym Ondřej Šlik, byl jedním z vůdců českého stavovského povstání a také jedním ze 27 pánů popravených na Staroměstském náměstí roku 1621. Poté panství přešlo na slavný rod vévodů Sasko-Lauenburských, který jej dále rozvíjel. Dnes se zde kromě už méně dramatické historie píší hlavně úřední dokumenty. Návštěvníkům se nabízí zhlédnout unikátní expozice, kterými vás provedou zaměstnanci Infocentra, které sídlí přímo v objektu zámku

Více informací | Zpět na TOP 7

Expozice Ostrovského porcelánu

Ve Dvoraně zámku a v letohrádku najdete dvě cenné expozice ostrovského porcelánu, které jsou součástí mezinárodního projektu Cesta porcelánu / Porcellanstrasse. Ta vede více než 20 místy v západních Čechách i Bavorsku a ilustruje významnou historii porcelánek, které dosahovaly v 19. a 20. století světového významu. Ostrovský porcelán známý pod značkou “Schlackenwerth” z porcelánky Pfeiffer & Löwenstein Schlackenwerth byl a dodnes je pojmem především pro svou vysokou kvalitu. Kolekce, které najdete v ostrovských expozicích, pomohl shromáždit Spolek přátel města Ostrova, aby připomněl bohatou historii, někdejší význam a kvalitu místních výrobků.

Více informací | Zpět na TOP 7

Kulturní akce regionálního významu

Město Ostrov a jeho organizace nabízí pestrou paletu kulturních akcí nejen pro své obyvatele, ale také pro návštěvníky z blízka i daleka. Mezi ty nejvýznamnější patří Klášterní slavnosti (květen), Den pro Ostrov a jeho partnerská města (červen), koncerty v zámeckém parku, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana (říjen)

Během celého roku ovšem probíhají i mnohé další, menší akce, podívejte se na kompletní kalendář akcí v Ostrově.

Více informací | Zpět na TOP 7

Borecké rybníky, naučné a vycházkové trasy

Soustava ostrovských rybníků vznikala od 16. století a sloužila nejen pro chov ryb, ale také pro zavlažování přilehlých polí. Borecké rybníky, tak jak je známe dnes, tvoří celkem 9 rybníků. Na ploše o rozloze více než 4 hektary se vyskytuje mnoho chráněných rostlin a živočichů včetně čolka velkého. Dnes slouží tento jedinečný areál především pro rekreační účely obyvatel Ostrova. Naučná stezka, která tudy vede, je také oblíbeným cílem turistů. Pokud se na ni vydáte, dozvíte se o historii, současnosti a přírodním bohatství této lokality. Četné cestičky, které vás provedou okolím rybníků, lemují různá odpočívadla a lavičky. Najdete tu i veřejné ohniště, nebo vyhlídková mola.

Ostrovem a jeho okolím vedou ale i další naučné, turistické a cyklistické trasy.

Více informací | Zpět na TOP 7

Ekocentrum

Především rodiny s dětmi si užijí výlet do ostrovského Ekocentra, sportparku s velkou vzduchovou trampolínou a lanovým centrem nebo na místní koupaliště s tobogánem.

Ostrovské Ekocentrum je malá ZOO, v níž najdete více než 60 druhů živočichů – akvarijní rybky, drobné hlodavce, plazy, pavouky, exotické i dravé ptáky, drobné šelmy, ovce i drůbež. V odpoledních hodinách (mimo časy pravidelných zájmových kroužků) si můžete prohlédnout vnitřní i venkovní výběhy a po domluvě si pod odborným dozorem některé ze zvířátek pohladit, pochovat či nakrmit. Součástí areálu je také relaxační zahrada s jezírkem a posezením, dětským hřištěm nebo stezkou pro bosé nohy.

Více informací|Zpět na TOP 7


Sportpark u nemocnice

Areál Sportparku Ostrov, který najdete u ostrovské nemocnice, je mnohem více než jen dětské hřiště. Kromě klouzaček, pískovišť a prolézaček tady totiž najdete lezeckou stěnu, dětské lanové centrum, vzduchovou trampolínu, multifunkční hřiště, in-line dráhu, hřiště na petanque, bludiště i bylinkovou zahradu. A navíc, všechny atrakce můžete využít zcela ZDARMA!

Více informací

Koupaliště Ostrov

Ostrovské koupaliště nabízí všem milovníkům koupání a letních radovánek kromě velkého 50m plaveckého bazénu s tobogánem také 2 malé dětské bazény a beach volejbalové hřiště. V areálu jsou rozlehlé travnaté pláže se vzrostlými stromy, které poskytují dostatek stínu. Nechybí ani dětské hřiště, převlékárny nebo stánek s občerstvením.

Informace o projektu:

Název projektu: Podpora přeshraniční spolupráce měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal
Registriernummer: 0525-CZ-07.05.2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Fondu malých projektů.

Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Ostrov a Kurort Oberwiesenthal na podporu česko-saské části Euregia Egrensis. Předmětem projektu bude předávání zkušeností a sdílení dobré praxe mezi oběma partnery v oblasti péče o přírodní a kulturní dědictví, jeho využití pro potřeby obyvatelstva a jeho prezentace.