menu close

Atletický stadion se nachází pod Základní školou T. G. Masaryka na místě bývalého fotbalového stadionu. Najdete zde atletický ovál s doplňky pro ostatní atletické discipliny (skok daleký, vysoký, skok o tyči, oštěp, kladivo, disk, překážky apod).

Parametry

Atletický ovál je dlouhý 333,33 metrů. Je na něm 6 běžeckých drah šířky 1,22 m, aby se zde mohly pořádat oficiální závody alespoň krajského formátu. Součástí oválu je i sprinterská rovinka délky 135 m. Pro sektor hodu oštěpem je zvolen kratší rozběh i dopadiště, jehož délka je cca 70 m. Pro dorostenecké závody a případné závody dospělých krajského formátu jsou tyto parametry dostatečné. Ostatní sektory mají klasické parametry podle pravidel atletiky. Uvnitř oblouku na východní straně atletického oválu je navržena plocha s umělým povrchem. Její součástí bude sektor skoku o tyči a skoku vysokého.

Najdete zde také polyfunkční sportovní hřiště, které využije část této plochy a které je určeno pro míčové hry (volejbal, tenis, basketbal apod.). Pro skok daleký byla vytvořena 2 doskočiště a 2 rozběhové dráhy s různým umístěním odrazových prken. Pro skok o tyči pak zabudována do betonového lože skříňka na „zapíchnutí” tyče při skoku. Pro vrh koulí a hod diskem a kladivem pak samostatné sektory s betonovými odhodovými kruhy. Pro hod diskem a kladivem byla postavena ochranná klec. Atletický ovál má umělé osvětlení. Celý areál byl koncipován jako víceúčelový.

Zázemí

Areál má své vlastní sociální a technické zázemí (šatny s klubovnami apod.), je doplněn tribunou a parkovištěm. Součástí je šatnové a sociální zázemí pro 80 atletů, klubovna, technické místnosti, garáže pro techniku apod. Zastřešená tribuna je umístěna podélně s cílovou rovinkou.

Soubory ke stažení

© 2024 Město Ostrov