menu close

Ostrovský Letohrádek se nachází uprostřed Zámeckého parku v Ostrově. Na místě staršího dřevěného letohrádku Julia Jindřicha, vévody sasko-lauenburského, jej nechal postavit Julius František, vévoda sasko-lauenburský v letech 1673 – 1679 podle návrhu stavitele Abraháma Leuthnera.


Historie

Raně barokní letní sídlo dal postavit majitel panství Julius František, vévoda sasko-lauenburský (1641–1689) v letech 1673–1683 podle návrhu pražského stavitele Abrahama Leuthnera na místě původní dřevěné stavby. Dispozice budovy, stejně jako její fresková a štuková výzdoba prozrazuje vliv italského umění. Iluzivní fresková malba Letohrádku vznikla v 90. letech 17. století. Její autorství je připisováno italským mistrům, kteří na dvoře působili (architekt a malíř Domenico Egidius Rossi, malíři Lazaro Maria Sanguinetti a Paolo Manni).

Apoteóza hrdiny

Alegorické postavy a antická božstva oslavovala výjimečné vojenské a vladařské schopnosti jednoho z význačných majitelů ostrovského panství Ludwiga Wilhelma, markraběte bádenského. Vojevůdce nazývaný vzhledem ke svým vítězstvím nad tureckými vojsky v Podunají „Türkenlouis“, se proslavil svým podílem na záchraně evropského křesťanství před tureckou agresí. Markrabě bádenský se roku 1690 oženil s poslední sasko-lauenburskou princeznou Franziskou Sibyllou Augustou.

Současnost

Dnes sídlí v ostrovském Letohrádku pobočka karlovarské Galerie umění Karlovy Vary, která v rámci krátkodobých výstav prezentuje tvorbu českých umělců převážně z 1. poloviny 20. století. Mimo výstav pořádá galerie také různé zajímavé workshopy. K aktuálním výstavám a historii objektu jsou připraveny pro návštěvníky komentované prohlídky.

Letohrádek Ostrov je místem, kde se odehrávají nejen výstavy současného umění, ale je zároveň otevřeným prostorem pro setkávání a tvůrčí činnost. Každoročně organizuje řadu doprovodných aktivit. K výstavám připravuje animační programy pro školní skupiny, ve kterých se snaží přiblížit dětem současné výtvarné umění. K hlavním akcím pořádaných pro veřejnost patří Zahradní slavnost, která každoročně probíhá v květnu, Historický piknik, který se koná v červenci a Umělecké sympózium, jenž se koná v září.

Stálá expozice porcelánu

Stálá expozice unikátní sbírky porcelánu ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech mapuje období od počátků 19. století do 2. poloviny 20. století. Výstava prezentuje produkci významných porcelánek v regionu – například Horní Slavkov, Chodov, Loket, Březová, Klášterec nad Ohří, Ostrov a další, představuje také ukázky světové produkce – například Královská porcelánka v Kodani, Míšeň, Německo, Japonsko, Čína. K vidění je užitý, ale i figurální porcelán.

Otevírací doba

Otevřeno úterý – neděle od 10:00 do 17:00 hod., vzhledem k situaci je umožněn vstup maximálně pěti 5 osobám najednou + dozor.

K vidění zůstává stálá expozice Sbírka porcelánu SUPŠ Karlovy Vary, její prohlídka je možná po předchozí telefonické domluvě na tel. 720 052 725.

Vše další o výstavách v Letohrádku na rok 2021 najdete pak TADY

Hromadné návštěvy možné i mimo sezónu po předchozí telefonické domluvě na +420 737 072 522 nebo +420 731 439 452.

V období 27. 09. 2021 až 24. 04. 2022 je letohrádek v běžných hodinách uzavřen.

Vstupné

  • výstavy: základní 40 Kč/zlevněné 20 Kč
  • vstupné do historického interiéru: 20 Kč

Vždy první středu v měsíci bezplatný vstup na všechny výstavy.
SLEVY PRO: děti do 15 let, studenty, důchodce, ZTP, ZTP/P, rodiny a skupiny

Kontakty

Zámecký park 226, 363 01 Ostrov
tel: 737 072 522, e-mail: letohradek@galeriekvary.cz
web: www.letohradekostrov.cz
FB: Letohrádek Ostrov

Nadcházející akce

Letohradek zamecky park 1024x573 1
ZAHRADNÍ SLAVNOST

12. ročník zahradní slavnosti, tradičního dne otevřených dveří, bude vstup do všech expozic zdarma.

Otevírací doba


V zimních měsících zavřeno

Vstupné


© 2024 Město Ostrov