menu close

Prohlédněte si nejznámější místa Ostrova prostřednictvím 360° fotografií

Rozhlížejte se kolem sebe pomocí myši. Po kliknutí na symbol v pravém horním rohu každé fotografie se přepnete do full-screen módu pro snazší orientaci a větší rozlišení.

LETOHRÁDEK

Budova byla postavena v roce 1679 podle návrhu známého stavitele Abrahama Leuthnera. Dnes je sídlem pobočky Galerie umění Karlovy Vary. Stropní malby olympských bohů a bohatě zdoben interiér lákají k návštěvě. 

PALÁC PRINCŮ

V současné době slouží budova jako městská knihovna. Barokní stavbu nechal postavit markrabě bádenský Ludwig Wilhelm v 17. století. V přízemí budovy nechal vybudovat unikátní místnost překrásnou Dianinu lázeň připomínající bazén.. 

ZÁMECKÝ PARK

Zámeckou zahradu začal budovat v 17. století vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský. V rozšiřování zahrady pokračoval i jeho syn Julius František a jeho dcera Franziska Sibylla Augusta. Zahrada se stala předlohou pro mnoha jiné zahrady v českých zemích i za hranicemi. Pro svůj půvab a architektonické vzezření byla nazývána 8. div světa.. 

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO

Nejstarší ostrovská památka a jedna z nejstarších v celém Karlovarském kraji vůbec. Románská stavba je centrální stavbou městského hřbitova.

KOSTEL SV. MICHAELA A PANNY MARIE VĚRNÉ

Stavba ze 13. století nesoucí v sobě renesanční prvky – např. Šlikovský epitaf. Současné vybavení kostela je barokní. Jedná se o typický příklad saské sakrální architektury zdejšího Krušnohoří..

STARÉ NÁMĚSTÍ

Dominantou Starého náměstí je budova Staré radnice, v jejímž interiéru můžete obdivovat zachovalé renesanční podkroví a výstavy. V podloubí radnice je nově otevřena galerie místních umělců zvaná Podhoubí.

EINSIEDELNSKÁ KAPLE

Svou červenou barvou nejvýraznější stavba celého Klášterního areálu – Posvátného okrsku. Byla postavena jako poděkování za uzdravení syna po vzoru kaple ve švýcarském Einsiedelnu. Váže se k ní legenda o ďáblovi, kterou uslyšíte při prohlídce.

HISTORICKÉ CENTRUM

Jste-li milovníky historie, projděte se historickým centrem, obdivovat můžete mozaiku architektonických slohů. Zavítejte do některé z kaváren na dobrou kávu a zákusek.  

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ A DŮM KULTURY

Nová část města Ostrova – i to je Mírové náměstí s dominantou domem kultury. Vystavěno v 50. letech XX. století – stavební sloh SORELA (zkr. socialistický realismus) 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ Z VÝŠKY

Pohledem z ptačí perspektivy lze vidět urbanismus města – nové části města. Ta byla vystavena v 50. letech XX. století nejprve jako bydlení pro horníky, kteří pracovali v Jáchymově a okolních dolech.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Budova městského úřadu se nachází v nově zrekonstruované budově zámku. Součástí prostor je turistické informační centrum Na Zámku.

© 2024 Město Ostrov