menu close

Nejstarší dochovanou památkou na území Ostrova je kostel Sv. Jakuba Většího. Jeho vznik se tradičně uvádí vysvěcením v roce 1226. Tento údaj sice není patřičně doložený, ale je velmi pravděpodobný vzhledem slohovému charakteru vstupního portálu.

Historie

Kostel sv. Jakuba Většího je drobný venkovský kostelík s pravoúhlou obdélnou lodí a téměř čtvercovým presbytářem, sklenutým ve 3. čtvrtině 13. století. Některé náznaky v podkroví a štítu lodi ukazují na to, že původně byla patrně plánovaná chórová věž nad presbytářem. V severním průčelí se vstupuje do kostelíka románským ústupkovým portálem z let 1220-1230. Kostel, původně farní, je od 16. století uváděn jako hřbitovní. Roku 1588 byl hřbitov rozšířen. Počátkem 17. století je kostel zmiňovaný jako zpustlý. Roku 1606 byl proto celkově zrekonstruován; při této opravě byla zvětšena okna a kostel byl tehdy také nově zastřešen. Později kostel znovu zchátral, a počátkem 20. století byl dokonce určen k demolici. K té však naštěstí nedošlo (díky zásahu památkového úřadu c. a k. Ministerstva kultury a školství a zdejší farnosti) a roku 1912 byl kostel celkově zrekonstruován.

Roku 1937 byly při bílení kostela objeveny pod několika vrstvami omítky renesanční figurální malby – postavy dvou andělů, vytvořené přibližně v 16. století. Při bližším průzkumu, provedeném roku 1982 byly objeveny také prvky raně barokní malby.

Současnost

Kostel není běžně otevřen a veřejnosti přístupný. Při vybraných příležitostech se kostel otevírá veřejnosti k prohlídkám. V letních měsících je možné do objektu nahlédnout, když je správcem větrán. Kostel je v poslední době využíván i jako smuteční síň pro poslední rozloučení. Bohoslužbu lze domluvit s ostrovskou farností.

Sv. Jakub ve filmu

 

© 2024 Město Ostrov