menu close

I v letošním roce vyhlásilo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska soutěž s názvem ,,Mladí fotografují památky”.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví. Celá akce má podpořit zájem mladých lidí o naše kulturní dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin, uznávané památkové hodnoty či výjimečné krásy.

památky

Jsme přesvědčeni, že město Ostrov má historických památek a šikovných fotografů mnoho, a proto jsme oslovili školy s prosbou o zapojení žáků do zmiňované soutěže.

Jaké jsou podmínky soutěže ?

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz nebo přes mobilní aplikaci dostupnou na webových stránkách. Každý účastník může svoji registraci provést jak na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci. Po přihlášení lze vkládat, nebo mazat již vložené fotografie až do uzávěrky a to jak v aplikaci, tak na webových stránkách.

Mobilní aplikace je dostupná na : https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/mladi-fotografuji-pamatky-2022/

nebo v Apple store a Google Play pro Android či iOS.

QR kód pro stažení aplikace:

QR pamatky

Technické specifikace soutěže pro rok 2022:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let

Pořádá: Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska

Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie.

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 20. 3. 2022    

Hlavní cena a vyhlášení

Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dne 14. dubna 2022 v Praze.

Hlavní cenou je v letošním roce poukaz v hodnotě 3000 Kč na nákup elektroniky v internetovém obchodě ALZA.

Věříme, že i z Ostrova přijde do soutěže mnoho povedených fotografií a ukážeme zbytku České republiky, že i naše město stojí za návštěvu.

© 2024 Město Ostrov