menu close

Franziska Sibylla Augusta, markraběnka bádenská (1675–1733), byla významnou osobností, která zanechala výrazné stopy v podobě barokních památek nejen v Ostrově, ale i ve vzdáleném Bádensku, především v našem partnerském městě Rastattu.

Před 300 lety, 18. dubna 1723, zde byl vysvěcen Zámecký kostel sv. Kříže (Schlosskirche Zum Heiligen Kreuz), který nechala vystavět dvorním architektem Michaelem Ludwigem Rohrerem, jehož sem, stejně jako mnoho dalších umělců, přivedla ze svého českého domova. Sibylla sama je v kostele zvěčněna na nástropní malbě jako sv. Helena, matka císaře Konstantina, při nalezení Kříže Ježíše Krista. Autorem fresky byl další umělec z Čech Johann Hiebel (původem z Bavorska).  Nejenom pro markraběnku samotnou byl kostel něčím zvláštním, dodnes láká svojí autentickou barokní atmosférou řady návštěvníků. Lesklý mramor a jemně vyšívané textilie zdobí sloupy a oltáře, andělé nesou rohy hojnosti s barevnými skleněnými květinami, velké alabastrové sloupy u oltáře se dají zevnitř nasvítit. Nalezneme zde mnoho kopií svatých míst, kromě jiného Svaté schody vytvořené podle vzoru slavných Scala Sancta v Římě (kráčel po nich Ježíš Kristus v paláci Pontia Piláta v Jeruzalémě), z římských katakomb pak pocházejí relikvie – umělecky ozdobená těla svatých ve skleněných schránách. Najdeme zde rovněž kapli sv. Jana Nepomuckého, jehož kult se díky markraběnce objevoval nejen v českém království, ale i v bádenském markrabství. Kostel se nakonec stal i místem posledního odpočinku markraběnky Sibylly Augusty – její náhrobní kámen nese nápis „Modlete se za velkou hříšnici Augustu“. Byla pohřbena v prosté dřevěné rakvi – ne jako bohatá šlechtična, ale jako pokorná služebnice Boží.

Rastatt Zámecký kostel

Státní zámky a zahrady Bádensko-Württembersko uspořádaly v den tohoto významného výročí slavnostní akt v Sále předků (Ahnensaal). Atmosféru dokreslila hudba Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, studenta ostrovské piaristické koleje a později dvorního kapelníka markrabat bádenských, v podání pěveckého sboru Vocalensemble Rastatt a souboru Les Favorites (historické nástroje) pod vedením Holgera Specka. Slavností podvečer uvedl Manuel Liehr, ředitel pořádající organizace, následoval projev primátora města Rastatt Hanse Jürgena Pütsche, Clause Wolfa z úřadu památkové péče, Jeho královské Výsosti Bernharda, markraběte bádenského, světícího biskupa arcibiskupství Freiburg Christiana Würze a Patricie Alberth, rovněž z pořádající organizace. Řečníci ocenili účast delegace ostrovské římskokatolické farnosti (Jan Jabůrek, Zuzana a Josef Železných) vedené P. Krzysztofem Dędekem, která přijela na pozvání Římskokatolické farnosti v Rastattu, a také dlouholetou úspěšnou spolupráci obou měst. Slavnostní den vyvrcholil mší v kostele sv. Alexandra, hlavním celebrantem byl již zmíněný freiburský světící biskup Christian Würtz, rovněž Ralf Dickerhof z rastattské farnosti a Krzysztof Dędek. I zde zazněla nádherná Fischerova hudba, tentokrát v podání Hofkapelle Rastatt pod vedením Jürgena Ochse, kteří již vystoupili i v našem klášterním areálu. Oslavy tohoto významného výročí budou pokračovat v Rastattu až do září tohoto roku řadou přednášek a rovněž bohoslužbami v Schlosskirche, kde je kvůli ochraně památky počet účastníků značně omezen. 

Zuzana Železná

referentka odboru kanceláře starosty a vnitřní správy MěÚ Ostrov

© 2023 Město Ostrov