menu close

Již po druhé máte možnost účastnit v Ostrově se společného projektu pořádaného Českou televizí . 
„Spravte to TO“! To je název soutěže dětské televize Déčko připravené pro děti na letošní léto. 

spravtetoto tic promo v1

Minulý rok nesla soutěž název „Zastav nečas“ a Infocentrum Na Zámku bylo strategickým místem, kde bylo možno si vyzvednout hrací listy i malé odměny. A tak tomu bude i letos. Soutěž byla dětmi kladně hodnocena a setkala se s úspěchem nejen v Ostrově, ale v celé republice. Proto jsem usilovala o to se do letního soutěžení opět s Infocentrem Na Zámku zapojit. Nebývá zvykem zapojovat se opakovaně, televize ráda dává přednost dalším městům. Ale Ostrov vyhodnotila jako zajímavý turistický cíl s historií, ale ji další obslužností. Zkrátka nejít sem pouze posbírat bod do soutěže, ale ve městě pobýt a poznat jeho možnosti.  

Pokyny k soutěži bude Déčko dávkovat postupně a je možno je sledovat zde www.spravtetoto.cz

Zatím víme pouze toto…

Déčko postihla podivná série poruch. Všude chaos, zmatek, panika a nikdo neví, co se to děje. Kdekdo volá: „Spravte to!“ Ale cožpak někdo ví, co to to TO je? Kdo to všechno dá zase do kupy? Pokud tě zajímá, jak se bude situace na Déčku vyvíjet, můžeš ji od 15. 6. sledovat na stránkách Déčka. A už 1. 7. budeš moci pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit :-). Od začátku prázdnin se dozvíš víc i v našem Turistickém informačním centru Na Zámku v Ostrově.

https://decko.ceskatelevize.cz/

Těšíme se na Vás v létě v Infocentru Na Zámku!

Dita Poledníčková 

Manažer cestovního ruchu 

Městský úřad Ostrov

© 2023 Město Ostrov