menu close

Stálá expozice „Církevní umění západního Krušnohoří“

Církevní umění, jinak také sakrální, znamená chrámové umění a zahrnuje nejen oblast výtvarného a sochařského umění, ale také architekturu, šperkařství, cizelérství, knižní umění, kovotepectví, zvonařství apod. Cílem nové expozice je seznámit návštěvníky se stavebním vývojem  klášterního areálu, jeho méně známou historií a především pak s uměleckými a liturgickými předměty.

V lodi najdete sochy, obrazy a fragmenty oltářů z původního vybavení kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově a několik plastik z 16. a 17. století ze zničených kostelů Karlovarska. V sakristii se pak nacházejí liturgické předměty, které používali a dodnes používají duchovní.

První kůr je věnovaný školství a hudbě, zejména piaristickému gymnáziu a internátní škole kongregace Sester křesťanské lásky a barokní hudbě. Oblast hudby jsme vybrali proto, že na zdejším piaristickém gymnáziu studoval a později i vyučoval hudebník evropského formátu Johann Caspar Ferdinand Fischer.

Výstava „Zničené kostely na Karlovarsku“

Kostely bývaly v minulosti nejvýznamnějšími stavbami v našich obcích, ve kterých prožívali tehdejší obyvatelé všechny důležité okamžiky svého života. Po roce 1945 však došlo v souvislosti se zpřetrháním kořenů po vysídlení německých obyvatel a potírání víry ze strany komunistického režimu k celkové devastaci těchto objektů a jejich následné demolici.

Velkou měrou se na devastaci mnoha kostelů ve 2. polovině 20. století podílelo zřízení vojenského výcvikového prostoru a také vyklízení pohraničního pásma. Jen na Karlovarsku bylo zbořeno na dvě desítky kostelů – objektů, které bývaly kdysi výrazem zbožnosti zdejších obyvatel a zároveň dotvářely krajinu jejich domova. Dnes již jsou demolice kostelů naštěstí pouze výjimkou, v našem regionu však stále existuje několik objektů, kterým vlivem dlouhodobého nezájmu hrozí i nadále zřícení. Tyto ohrožené stavby doplňují výčet zničených kostelů na výstavních panelech.

Těšíme se na vaši návštěvu a jsme připraveni vás provést nejen těmito expozicemi, ale celým Posvátným okrskem.

Vstupné: Dospělí 50 Kč, děti 20 Kč
Otevírací doba: středa – pátek: 13.00 – 17.30 hod.,
sobota – neděle: 11.00 – 17.30 hod.
Kontakt: Klášterní 145, Ostrov
+420 728 801 124
klaster@dk-ostrov.cz

Více o klášterním areálu >

© 2023 Město Ostrov