menu close

Pomník obětem 1. světové války od neznámého autora nechali vztyčit místní občané snad na počátku třicátých let 20. století ve svahu pod obecní kaplí v sousedství domu čp. 42 uprostřed vsi Květnová (Permesgrün). V sobotu 31. března 1934 byly v rámci celorepublikové akce připomenuti rovněž v Květnové dvěma minutami ticha oběti války. U pomníku zazpíval za účasti mnoha obyvatel zdejší pěvecký spolek. V celé obci byla před polednem přerušena na pět minut práce. Konec vzpomínky ohlásil v 12:02 hodin výstřel z moždíře. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva po konci 2. světové války však byla z pomníku patrně novými osídlenci odstraněna původní nápisová deska se jmény padlých. Samotný objekt přestal být udržován a postupně chátral. Někdy v průběhu druhé poloviny 20. století, snad v souvislosti s demolicí bývalé obecní kaple v sedmdesátých letech, byl zchátralý pomník přenesen a znovu vztyčen v parčíku u domu čp. 40 v dolní části vsi.   Pomník v podobě velké žulové stély na nízkém podstavci je v horní části jehlancově zakončen vrcholovou stélou ze dvou kusů kamene. Na čelní a bočních stěnách je výrazně plasticky formovaná do stylizované podoby skládaných kamenů. V horní části čelní pohledové strany stély je v ose vysekán reliéf železného válečného kříže. V mělkém vpadlém výklenku pod křížem bývala původně vsazena černá nápisová deska s 20 jmény padlých občanů vsi pravděpodobně s datací a místem jejich skonu a příslušnosti k vojenské jednotce.

V předstupující zabroušené obdélné ploše ve spodní části čelní pohledové strany stély je vytesán německý věnovací nápis: “DEN HELDEN / DER HEIMAT / 1914 – 1918 / Die dankbare Gemeinde.“ (Hrdinům vlasti 1914-1918 vděčná obec). Zadní stěna stély je rovná, bez členění. Základnu pomníku tvoří nízký hranolový podstavec na obdélném půdorysu o rozměrech 1,57 x 0,9 metru, složený ze tří opracovaných kvádrových žulových bloků. Celý pomník je vysoký 2,7 metru.

Pomník byl před rekonstrukcí v roce 2021 nevhodně orientován severním směrem čelně k průjezdní komunikaci. Proto byl v průběhu rekonstrukce přemístěn více do prostoru parku a otočen čelní stranou do parku. Dále byla doplněna kamenná nápisová deska s 20 jmény padlých.    

Obec: Květnová (Permesgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v parčíku u domu čp. 40 v dolní části vsi

GPS: 50°19’36.20″N, 12°58’37.37″E

Původní poloha: ve svahu pod obecní kaplí v sousedství domu čp. 42 uprostřed vsi

Původní GPS: 50°19’47.587″N, 12°58’42.888″E

Období vzniku: počátek 30. let 20. století

Autor: neznámý

Materiál: žula

Transfer: 70. léta 20. století a 2021

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

© 2024 Město Ostrov