menu close

Město porcelánu – Selb, je jedením z nejbližších německých sousedů Karlovarského kraje. Z Aše do Selbu je to doslova „za humna“. Dnes tu blízkost potvrzuje také kulturně tematická stezka s deseti uměleckými zastávkami mezi Selbem a Aší.

Existuje však také spojení mezi Selbem a Ostrovem. Není to jenom blízkost co do kilometrů, ani jen ono znamení porcelánu, produkce, která dosáhla také v Ostrově vysoké kvality. Jde o souvislost současnou, vyznačenou konkrétními jmény. V Selbu působí Sdružení  výtvarných umělců Hochfranken (Horní Franky), které pořádá pravidelné výstavy v Rosenthalském divadle. Kromě toho založil jeho člen Hans-Joachim Goller se svou paní vlastní malou galerii výtvarného umění, a to ze zimní zahrady a vlastně i z dalších prostor svého selbského rodinného domu, Galerii Goller. Jejím posláním je soustavné sbližování německých a českých kulturních hodnot. Pořádají se zde výstavy z tvorby střídavě českých a německých autorů, zájezdy a přednášky stejného zaměření.

Na samém začátku tohoto záslužného projektu to byla seznámení s autory ostrovskými, s tvorbou Františka Stekera, uměleckou fotografií Bořivoje Hořínka a objekty sochaře Pavla Knapka. První z těchto výstav, Kresba Františka Stekera, se konala v roce 1996. V Gollerově galerii se letos uskutečnilo takových střídavých výstav už celkem sto. Jako stý autor představil po třiadvaceti letech své kresby po druhé právě František Steker, nyní pedagog plzeňské univerzity. Tyto plodné a účinné projevy česko-německých vztahů pokračují i nadále, objevují se také ve výstavním programu Rosenthalského divadla. Součástí těchto vzájemných vztahů se má stát také prezentace obsáhlé vlastní, česko-německé umělecké sbírky Hanse-Joachima Gollera. Celé jeho náročné a zaujaté působení je významným, konkrétním krokem k rozvoji dobrého a smysluplného sousedství po obou stranách hranice, ve kterém má své místo i Ostrov.

Zdenka Čepeláková
Napsáno pro Ostrovský měsíčník

© 2023 Město Ostrov