menu close


Informační centrum spolu s muzeem v Abertamech nabízí stálou expozici věnovanou staleté řemeslné tradici rukavičkářství a rozsáhlou mineralogickou expozici z Jáchymovska. Jako novinku představilo muzeum na podzim roku 2022 multimediální část STROJ ČASU, který dospělé i dětské návštěvníky přenese do doby stříbrné, cínové i uranové horečky.

Moderně do minulosti

Útroby výtahu i imitovaný prostor důlní šachty nabídnou historický exkurz s video projekcemi. Zájemci si mohou vyzkoušet i 3D brýle s 360° vizualizací, díky které budou v přímé realitě při krušení surovin, ve stoupovně nebo mincovně.
Novinka je součástí společného projektu s názvem „Železo, cín a umělecká řemesla“ mezi městy Schwarzenberg a Abertamy a představuje dobové svědectví o Hornické kulturní krajině Erzgebirge/Krušnohoří, která v roce 2019 díky svému unikátu vstoupila na Seznam světového kulturního dědictví Unesco. V expozici rukavičkářství je více než 300 kusů exponátů souvisejících s výrobou rukavic z místní produkce. Ta svým exportem přesahovala dalece hranice Čech. Rukavičkářské řemeslo mělo v Abertamech tradici trvající sto padesát let. Návštěvníci uvidí speciální šicí stroje, různé druhy usní, rozličné vzory a velikosti rukavic, ale také jednou za měsíc šičky, které staré řemeslo rukavičkářství předvedou na místě a výrobky kožených rukavic nabídnou k prodeji.

Více informací zjistíte na www.mesto-abertamy.cz/turista/informacni-centrum

Dita Poledníčková
manažer cestovního ruchu

© 2023 Město Ostrov