menu close

Přejeme našim čtenářům, návštěvníkům infocentra i obyvatelům Ostrova vše dobré v novém roce 2022, ať se vám všechno daří a vydaří, ať je ten následující rok o kus lepší, než byl ten právě odcházející…

Vaše Město Ostrov

betlemske svetlo

© 2023 Město Ostrov