menu close

Ostrovská zámecká zahrada neměla v českých zemích svého času obdoby! Vycházela z těch nejlepších vzorů a pro svou mimořádnost byla inspirací pro slavné zahrady nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Dodnes patří k největším kulturně historickým atraktivitám města. Proto jí je věnována tak velká pozornost a vznikla myšlenka na uskutečnění expozice, která bude dokladovat její bývalou slávu a výjimečnost.

V době baroka, kdy zahrada oplývala bohatou a udržovanou zelení, sochařskými díly věhlasných umělců té doby, všelijakými vodními prvky, fontánami, altány, ale i labyrinty a kuželníky nebo také venkovním divadlem a menažerií s exotickou zvěří, byla zahrada nazývána osmým divem světa a pozvání na ostrovský zámek a do zámecké zahrady byla čest pro vyvolené a smetánku. Luxus ostrovské zahrady byl všeobecně známý.

A tenhle dojem mimořádnosti by měl získat každý návštěvník expozice, která je pojata jako vstupní brána k bližšímu poznání historického a stavebního vývoje této unikátní zámecké zahrady. Pro veřejnost jsme připravili nevšední zážitek zpestřený multimediálním obsahem. Návštěvníci budou obeznámeni vývojovými etapami zahrady, jednotlivé slohové úseky ostrovské zahrady jsou prezentovány jak na výstavních panelech a velkoplošných fotografií, tak i formou modelů. Expozice je koncipována pro různé věkové kategorie a sociální skupiny návštěvníků. Nenechte si nový zážitek v prostorách zámku ujít!

Dita Poledníčková
Manažer cestovního ruchu

Otevírací doba

Úterý až neděle: 9:30 – 17:00 hod. (květen – říjen)
Úterý až neděle: 8:30 – 16:00 hod. (listopad – duben)
Poslední návštěva 30 min. před zavírací dobou informačního centra.

Vstupné

Základní vstupné 60 Kč
Snížené vstupné /senioři, ZTP, studenti, děti 6 – 18 let/ 30 Kč
Děti do 6 let zdarma
Zvýhodněné vstupné na 2 výstavy 100 Kč
Rodinné vstupné / 2+2/ 150 Kč

Název projektu Expozice Zámecká zahrada v proměnách času, Registrační číslo žádosti 20/005/19210/341/142/004606, Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova, 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje – výzva 005.

Na vyhotovení díla se podíleli

Autoři architektonického řešení: Ars Fabrica, s.r.o.  v zastoupení Ing. Ivo Kramla
ACTPRO s.r.o – realizátoři expozice v zastoupení Mgr. Miroslava Šlechty

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – vizualizace historické podoby zahrady

Mgr. Lubomír Zeman – autor přípravy textů
Mgr. Miluše Kobesová – kurátor výstavních předmětů
a pracovní tým ostrovského městského úřadu pod vedením Ing. Alexandry Fürbachové

© 2023 Město Ostrov