menu close

Ostrovská zámecká zahrada neměla v českých zemích svého času obdoby! Vycházela z těch nejlepších vzorů a pro svou mimořádnost byla inspirací pro slavné zahrady nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Dodnes patří k největším kulturně historickým atraktivitám města. Proto jí je věnována tak velká pozornost a vznikla myšlenka na uskutečnění expozice, která bude dokladovat její bývalou slávu a výjimečnost.

Foto Zuzana Zelezna 10 2
Zleva Jeho královská Výsost Bernhard Markgraf von Baden (potomek markrabat bádenských při své návštěvě Ostrova v rámci VI. mezinárodního historického Symposia) a stavební historik Mgr. Lubomír Zeman

Jeho královská Výsost při návštěvě expozice pronesla: “Nezbývá než pogratulovat městu Ostrov k rekonstrukci a oživení zámku. Absolutní vrchol: výstava “Zámecká zahrada v průběhu času”. Zámecká zahrada v Ostrově patřila v době svého největšího rozkvětu k nejkrásnějším a nejvýznamnějším parkovým úpravám v Evropě s velkým charismatem. Způsob, jakým výstava rekonstruuje historii a podobu zámecké zahrady, mě obzvlášť nadchl. Nádherně živá a působivá vizualizace. Všem doporučuji: navštivte zámek Ostrov a ponořte se do světa evropského zahradnického umění!”

Celý rozhovor s Jeho královskou Výsostí si můžete poslechnout zde:

V době baroka, kdy zahrada oplývala bohatou a udržovanou zelení, sochařskými díly věhlasných umělců té doby, všelijakými vodními prvky, fontánami, altány, ale i labyrinty a kuželníky nebo také venkovním divadlem a menažerií s exotickou zvěří, byla zahrada nazývána osmým divem světa a pozvání na ostrovský zámek a do zámecké zahrady byla čest pro vyvolené a smetánku. Luxus ostrovské zahrady byl všeobecně známý.

A tenhle dojem mimořádnosti by měl získat každý návštěvník expozice, která je pojata jako vstupní brána k bližšímu poznání historického a stavebního vývoje této unikátní zámecké zahrady. Pro veřejnost jsme připravili nevšední zážitek zpestřený multimediálním obsahem. Návštěvníci budou obeznámeni vývojovými etapami zahrady, jednotlivé slohové úseky ostrovské zahrady jsou prezentovány jak na výstavních panelech a velkoplošných fotografií, tak i formou modelů. Expozice je koncipována pro různé věkové kategorie a sociální skupiny návštěvníků. Nenechte si nový zážitek v prostorách zámku ujít!

Red. pozn.: Kdo je markrabě bádenský, Jeho královská Výsost Bernhard Markgraf von Baden?

Spíše podnikatel než královská výsost: Kdo je nový bádenský markrabě?

Nový bádenský markrabě se hlásí k historii svého rodu. Především se však vnímá jako odpovědný šéf velké společnosti. Pokud jde o zprávy o německých šlechtických rodech, někteří lidé rádi připomínají, že šlechta byla v Německu zrušena. Přísně vzato je to pravda. Když v roce 1919 vstoupila v platnost výmarská ústava, byly výsady šlechty zrušeny. Tituly se však stále mohou používat jako součást občanského příjmení. Po smrti otce Maxe zdědil titul markraběte jeho nejstarší syn Bernhard. Bernhard markrabě bádenský a vévoda zähringenský je jeho správné jméno a titul. Nová hlava rodu, která se narodila 27. května 1970 na zámku Salem v Salemu u Bodamského jezera, však na titul pohlíží spíše pragmaticky.

Co titul pro prince Bernharda znamená?

Ti, kdo se s ním setkali osobně, mohou potvrdit, že nový markrabě se vždy cítil lépe v roli podnikatele, než v roli královské výsosti. Ve svých 25 letech řídil aukci Sotheby’s v Novém paláci v Baden-Badenu. Nejstarší syn markraběte Maxe a jeho manželky Valerie dostal v raném věku na starost podniky bádenského rodu, včetně lesnictví, vinařství a nemovitostí. Když se finanční situace knížecího rodu stávala stále nejistější, byl Bernhard von Baden nucen vzdát se studia obchodu a práv v Hamburku a vrátit se k Bodamskému jezeru. Na otázku, co pro něj znamená jeho jméno a titul, odpověděl v rozhovoru pro místní noviny Südkurier z Kostnice takto: “Narodil jsem se do něj. Pro mě to jméno bylo vždycky normální. Všechno ostatní je projekce zvenčí. Jmenuji se Baden a narodil jsem se v Badenu, to je všechno. “Rodinná historie ho samozřejmě formovala. Nicméně: “Nestojím v muzeu, stojím oběma nohama na zemi. Jsem člověk 21. století. To je rozhodující.”

Dita Poledníčková
Manažer cestovního ruchu

Otevírací doba

Úterý až neděle: 9:30 – 17:00 hod. (květen – říjen)
Úterý až neděle: 8:30 – 16:00 hod. (listopad – duben)
Poslední návštěva 30 min. před zavírací dobou informačního centra.

Vstupné

Základní vstupné 70 Kč
Snížené vstupné /senioři, ZTP, studenti, děti 6 – 18 let/ 35 Kč
Děti do 6 let zdarma
Zvýhodněné vstupné na 2 výstavy 120 Kč
Rodinné vstupné / 2+2/ 170 Kč

Název projektu Expozice Zámecká zahrada v proměnách času, Registrační číslo žádosti 20/005/19210/341/142/004606, Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova, 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje – výzva 005.

Na vyhotovení díla se podíleli

Autoři architektonického řešení: Ars Fabrica, s.r.o.  v zastoupení Ing. Ivo Kramla
ACTPRO s.r.o – realizátoři expozice v zastoupení Mgr. Miroslava Šlechty

Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. – vizualizace historické podoby zahrady

Mgr. Lubomír Zeman – autor přípravy textů
Mgr. Miluše Kobesová – kurátor výstavních předmětů
a pracovní tým ostrovského městského úřadu pod vedením Ing. Alexandry Fürbachové

© 2024 Město Ostrov