menu close

Pod pojmem církevní muzeum  v Ostrově se skrývá Expozice církevního umění západního Krušnohoří s doprovodnou výstavou Zničené kostely na Karlovarsku. Expozice se nachází v klášterním kostele  Zvěstování Panny Marie v Ostrově, který je součástí klášterního areálu, který je také znám jako Posvátný okrsek.

Církevní umění západního Krušnohoří

Církevní umění, jinak také sakrální, znamená chrámové umění a zahrnuje nejen oblast výtvarného a sochařského umění, ale také architekturu, šperkařství, cizelérství, knižní umění, kovotepectví, zvonařství apod. Cílem nové expozice je seznámit návštěvníky se stavebním vývojem  klášterního areálu, jeho méně známou historií a především pak s uměleckými a liturgickými předměty.

V lodi najdete sochy, obrazy a fragmenty oltářů z původního vybavení kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově a několik plastik z 16. a 17. století ze zničených kostelů Karlovarska. V sakristii se pak nacházejí liturgické předměty, které používali a dodnes používají duchovní.

První kůr je věnovaný školství a hudbě, zejména piaristickému gymnáziu a internátní škole kongregace Sester křesťanské lásky a barokní hudbě. Oblast hudby jsme vybrali proto, že na zdejším piaristickém gymnáziu studoval a později i vyučoval hudebník evropského formátu Johann Caspar Ferdinand Fischer.

Výstava „Zničené kostely na Karlovarsku“

Kostely bývaly v minulosti nejvýznamnějšími stavbami v našich obcích, ve kterých prožívali tehdejší obyvatelé všechny důležité okamžiky svého života. Po roce 1945 však došlo v souvislosti se zpřetrháním kořenů po vysídlení německých obyvatel a potírání víry ze strany komunistického režimu k celkové devastaci těchto objektů a jejich následné demolici.

Na devastaci mnoha kostelů ve 2. polovině 20. století se velkou měrou podílelo zřízení vojenského výcvikového prostoru a také vyklízení pohraničního pásma. Jen na Karlovarsku bylo zbořeno na dvě desítky kostelů – objektů, které bývaly kdysi výrazem zbožnosti zdejších obyvatel a zároveň dotvářely krajinu jejich domova. Dnes již jsou demolice kostelů naštěstí pouze výjimkou, v našem regionu však stále existuje několik objektů, kterým vlivem dlouhodobého nezájmu hrozí i nadále zřícení. Tyto ohrožené stavby doplňují výčet zničených kostelů na výstavních panelech.

Na podzim roku 2019 se ostrovská expozice stala díky podpoře biskupa plzeňského Mons. Tomáše Holuba oficiální pobočkou církevního muzea v Plzni pro karlovarskou část plzeňské diecéze.

© 2023 Město Ostrov