menu close

V minulosti jsme publikovali několik informací a fotografií Loveckého zámečku, který se nachází nedaleko Ostrova. Těší nás, že tento kousek historie vyvolal tak velký zájem.  Lovecký zámeček dosud není v majetku města a vlastně papírově vůbec “neexistuje”. Paradoxně je to věc nalezená a je součástí pozemků ve vlastnictví Lesů České republiky. Jedinou možností, jak jej získat, zachránit a nějak smysluplně využít, bylo tyto pozemky získat. A protože LČR pozemky neprodávají, staly se tyto pozemky součástí poměrně rozsáhlé směny pozemků, jejíž hlavním smyslem je scelení pozemků na obou stranách.

Na prvním místě je záchrana a zabezpečení

Technický stav Loveckého zámečku je z dostupných fotografií všeobecně známý. Jde o romantickou ruinu, a jen zázrakem se ještě nezřítila celkem. Jistě jí pomohlo odstranění náletových dřevin a vyčištění prostorů. V další fázi bude nezbytné statické zajištění zdí, aby stavba již dále nechátrala a především, aby byla bezpečná.

Tábořiště aneb lovu zdar

Při hledání dalšího využití jsme zvažovali několik možností využití. V úvahu přicházela voliéra, xylofon, rozhledna nebo tábořiště. S ohledem na dostupnost místa a reálnost záměru jsme se rozhodli pro variantu tábořiště, které naváže na původní funkci zámečku, která byla spojena s lovem zvěře. Veřejnosti se tak může seznámit nejen s jeho historií a především s tématikou lovu.

Na původní účel naváže také vložením veřejného tábořiště do středu půdorysu objektu. Kolem ohniště budou do kruhu umístěny válcové sedáky. V rozích mezi okenními či vstupními otvory na úrovni 1.NP jsou umístěny jednotlivé prvky, umožňující návštěvníkovi a dětem se blíže seznámit s tématem lovu.  V jednom rohu je umístěn také jednoduchý dřevěný xylofon a v dalším rohu „interiéru“ objektu mohou zase děti poznávat stopy lesní zvěře. Uvnitř, okolo kmene je jednoduchá kruhová lavička.

Věříme, že uskutečněním tohoto projektu se toto oblíbené místo stane vyhledávaným výletním cílem z Ostrova i širokého okolí na trase naučné stezky Po starých cestách v okolí Ostrova.

© 2023 Město Ostrov