menu close

7 důvodů k návštěvě města

Pestrá nabídka památek, expozic a zábavy pro celou rodinu.

Výstavy a expozice

Překvapivá krása a zajímavé příběhy z historie i současnosti

Cyklisté vítáni

Ostrov je připraven návštěvníkům na kole poskytnout zázemí i servis.

Klášterní slavnosti 2022 – Budiž hudba budiž světlo

7. a 8. května 2022 | Bohatý hudební i doprovodný program pro celou rodinu.

Novinky

Expozice “Církevní umění západního Krušnohoří” s doplňkovou výstavou “Zničené kostely na Karlovarsku”

Stálá expozice „Církevní umění západního Krušnohoří“ Církevní umění, jinak také sakrální, znamená chrámové umění a zahrnuje nejen oblast výtvarného a sochařského umění, ale také architekturu, šperkařství, cizelérství, knižní umění, kovotepectví, zvonařství apod. Cílem nové expozice je seznámit návštěvníky se stavebním vývojem  klášterního areálu, jeho méně známou historií a především pak s uměleckými a liturgickými předměty.

Na kole i pěšky

Rádi bychom vás tímto informovali, že jsme se zapojili do projektu NA KOLE I PĚŠKY pro oblast Severozápadní Čechy. Předmětem projektu se kroužkovaný sešít s informacemi o městech, mnoha zajímavých tipech a návrhy okruhů pro kola i pěší tůry. Ostrov najdete na str. 124. pro milovníky moderních technologii je k dispozici také aplikace pro mobilní

Pestrá nabídka pro celou rodinu

Město Ostrov je skvělým místem pro život a díky své bohaté historii a zachovalým památkám nabízí řadu možností nejen pro místní, ale také pro turisty. Vedle stálých expozicí v klášterním areálu,  zámku a letohrádku v parku můžete navštívit řadu výstav například na Staré radnici nebo v městské knihovně v Paláci princů.  Bohaté možnosti nabízejí také

Po obou stranách hranice

Město porcelánu – Selb, je jedením z nejbližších německých sousedů Karlovarského kraje. Z Aše do Selbu je to doslova „za humna“. Dnes tu blízkost potvrzuje také kulturně tematická stezka s deseti uměleckými zastávkami mezi Selbem a Aší. Existuje však také spojení mezi Selbem a Ostrovem. Není to jenom blízkost co do kilometrů, ani jen ono znamení porcelánu, produkce, která dosáhla také v Ostrově

Nová stálá expozice v klášterním kostele

V sakristii klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Ostrově je otevřena první část stálé expozice „Sakrálních předmětů západního Krušnohoří a Ostrovska“. Expozice vznikla ve spolupráci s Římsko-katolickou farností Ostrov, dále Galerií umění Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje, Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje a zápůjčkami předmětů od soukromých majitelů. Ve výstavních prostorách najdete např. překrásně umělecky zpracované monstrance

Kalendář akcí

Městská knihovna Ostrov
POVÍDÁNÍ S BYLINKÁŘKOU

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi pomáhala lidem i zvířatům. A o

Městská knihovna Ostrov
DESKOVÉ HRY

Setkání nad stolními hrami v klubovně

Městská knihovna Ostrov
LISTOVÁNÍ.CZ: ČESKÝ RÁJ

Zveme vás na další scénické čtení z projektu LiStOVáNí.cz Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nemají jména,

© 2022 Město Ostrov