menu close

Soška Panny Marie Věrné byla zhotovena pro klášter v Ebstorfu, který leží 75 km od Lauenburgu. Soška představuje madonu stojící na půlměsíci, na konci středověku častý symbol, který je odvozen z 12. kapitoly biblické knihy Zjevení svatého Jana: „Pak se objevilo na nebi veliké znamení: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy“. Soška je zde od roku 1492 uctívána jako „Milostná Matka z Ebstorfu“. Součástí úcty k Panně Marii věrné jaké také modlitba

Dlouhá cesta do Ostrova

Cesta do Ostrova pro ni začala v době reformace, kdy byla odstraněna z oltáře a uložena do depozitáře. Tam ji v roce 1644 spatřila vévodkyně Anna Magdalena, která doprovázela svého manžela Julia Jindřicha, vévodu Lauenburského, na jeho pracovní cestě. Měla pocit, že se na ní soška usmívá a proto si jí vyžádala, aby si jí převezla blíže k Lauenburgu. Nové místo našla v Büchenu, významném mariánském kostele. Poutní tradice sice trvala pouhých deset let, ale připomíná se do dnes.

Další cesta madony z Ebstorfu už vedla rovnou do Ostrova – Schlackenwerthu. Po smrti Julia Jindřicha v roce 1665 soška zdobila pohřební kapli Lauenburgů a když byl v roce 1674 dostavěn klášterní kostel, byla do něj slavnostně přenesena. Na začátku 18. století obdržela jméno „Maria Věrná“, které se záhy přeneslo na celý klášter. Putovaly k ní a prosily o přímluvu zástupy poutníků z Poohří a z Krušnohoří. Roku 1946 byla madona umístěna do farního kostela, kde je dodnes.

Kopie sochy

Do dnešního dne vznikly čtyři kopie milostné sošky Marie Věrné. První z nich si nechali vytvořit katoličtí křesťané z Ebstorfu, když se v roce 1939 dozvěděli, že jejich „Matka z Ebstorfu“ je uctívána v Ostrově tehdejším Československu. Kopii vytvořil sochař Wilhelm Heising z Münsteru a práci dokončoval přímo v Ostrově, přičemž do ní vsadil i malý kousek dřeva z originálu. Kopie sošky je uložena v mariánské kapli moderního katolického kostela v Ebstorfu.

Druhá kopie vznikla pro partnerské město Rastatt na zakázku bývalých obyvatel Ostrova- Schlackenwerthu. V roce 1977 ji vytvořil sochař Otto Stuflesser ze St. Ulrich v Tyrolsku. Vysvěcena byla v září 1977 v zámeckém kostele v Rastattu, kde pak byla umístěna na bočním oltáři.

Třetí kopie sošky Panny Marie Věrné vznikla v roce 1995. Při návštěvě Ostrova originál sošky upoutal pozornost řezbáře Stanislava Tomance, který později požádal, aby si mohl vytvořit její kopii. Ta byla svěcena 8. května 1996 a autor ji věnoval ostrovské římsko-katolické farnosti. Tato kopie se nyní nachází v klášterním kostele v Ostrově a připomíná, že zde od roku 1674 do roku 1946 (272 let) stál její originál.

Čtvrtou kopii sošky Panny Marie Věrné vytvořil opět Stanislav Tomanec pro kapli Panny Marie v Büchen u Lauenburgu. Tamější katolíci obnovili poutní tradici v roce 2007.

V současnosti se připravuje 3D model originálu, kdy bude možné vytvořit daleko více kopií různých velikostí a přispět tak k daleko většímu šíření této tradice a úcty.

Modlitba k Panně Marii Věrné

Maria Věrná, buď se mnou stále, nedej mi život můj zmařit,
až budu umírat, dovol mi dále Tvou svatou věrnost zažít.

Ty víš, že Ti hned po Bohu chci srdce zasvěcovat
a Tebe, Matko, až ku hrobu, vždy věrně milovat.

Veď duši mou a tělo mé i tou poslední mukou,
vždyť jsou už dávno svěřené do Tvých mateřských rukou.

Žiji a věrně následuji Tvé víry a lásky pramen.
Kéž Tě srdce naše ctí, o, Matko Věrná – Amen

© 2023 Město Ostrov