Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Ostrově

Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie je součástí ostrovského původně piaristického kláštera. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem je zaklenuta valenou klenbou. Jednolodní presbytář je zaklenut stejnou klenbou jako loď kostela. Mezi pilíři lodi jsou úzké boční empory. Za sakristií byla vystavěna velká hranolová věž se zvonicí s cibulovitou střechou s lucernou.

Na torzu hlavního oltáře najdete kopii gotické milostné sošky Panny Marie Věrné, která v tomto kostele byla 272 let a je významným symbolem celého kláštera.

Historie

Raně barokní klášterní kostel Zvěstování Panny Marie s piaristickým konventem nechala vystavět v letech 1666-1673 vévodkyně Anna Magdalena Sasko-lauenburská na jihozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). Po zrušení kláštera roku 1852 byl v areálu zřízen vojenský špitál. Od roku 1897 zde působily Sestry křesťanské lásky. Od počátku 50. let 20. století byl zkonfiskovaný areál ve správě československé armády a postupně byl zcela zdevastován. V letech 2001-2007 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zchátralého areálu.

Současnost

Dnes je v klášterním kostele umístěna expozice Církevního umění západního Krušnohoří. Konají se v něm koncerty klasické i moderní hudby a v neposlední řadě slouží jako obřadní síň pro svatby, předávání vysvědčení nebo jiné mimořádné události.

Zpět na klášterní areál >