menu close

Ostrov, zahradní město  ̶  od antiky po současnost

Urbanismus a architektura tradicionalismu 50. let 20. století, principy zahradních měst rozvíjených od 18. století, koncepty renesančních ideálních měst vycházející z antických schémat, tradice krušnohorských horních měst, sociální bydlení Rudá Vídeň (Rakousko), architekt a urbanista Otto Wagner, obnova města Le Havre (Francie), Brasília jako zelený sen až po současný trend zahradních měst.

16. – 17. 9. 2022 | ZÁMEK OSTROV – ZASTUPITELSKÝ SÁL

Symposium otevře akad. arch. David Vávra – architekt, spisovatel, herec, průvodce a spoluautor populárně naučného seriálu o moderní architektuře Šumná města a seriálu Šumné stopy o odkazu českých architektů ve světě.

Sympozium bude věnováno architektuře a urbanismu 50. let 20. století v Ostrově. Stavební pojetí Ostrova vychází z urbanismu antických a renesančních měst. Vznik sídliště pro horníky jáchymovských dolů má navíc historickou paralelu s nejstarším komplexem sociálního bydlení ve světě Fuggerei (1521). V neposlední řadě se budeme věnovat úloze a péči o zeleň, která je v zahradním městě nezbytná. V rámci sympózia tradičně vystoupí přednášející nejen z Čech, ale také Německa, Rakouska a Francie. Již dnes se můžeme těšit na témata, která se budou týkat nejen Ostrova, ale také příkladů ze Saska, Slovenska, Sovětského svazu, Rakouska (Rudá Vídeň) nebo Francie (Le Havre). Celé sympozium slouží nejen k získání nových poznatků k danému tématu, ale značnou měrou přispěje i k propagaci města Ostrova a Karlovarského kraje.

Akce se uskuteční za finanční podpory Karlovarského kraje a partnerů symposia: PANATTONI Czech Republic Development s.r.o., Nemocnice Ostrov s. r. o, Amphenol Tuchel Industrial GmbH, odštěpný závod Ostrov, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Léčebné lázně Jáchymov a. s., MUDr. Zdeňka Tomašecká – Plicní ambulance Ostrov.

Záštitu nad symposiem převzali místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Jan Horník a hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.

© 2024 Město Ostrov