menu close

Kaple sv. Floriána v Ostrově byla postavena v letech 1692-1693 na paměť požáru, který sice zachvátil zámek, ale na vlastní město se nerozšířil.

Architektura

Centrální hranolová stavba se zkosenými nárožími je zastřešena bání s lucernou. Fasáda je členěna zdvojeným pilastrovým řádem s lisénovými rámci. Interiér je členěn u zkosených nároží dvojicí představěných polosloupů s kompozitními hlavicemi. Římsou oddělená kupole nese malbu znázorňující Vraždění betlémských dětí a Nejsvětější Trojici od italského malíře Paola Manni. V letech 1793-1852 sloužila jako sýpka a skladiště. V roce 1933 byla renovována jako památník obětem první světové války.

Současnost

Dnes kaple sv. Floriána slouží jako památník veškerého násilí na Ostrovsku. Součástí expozice je originál křížové cesty akademického sochaře, politického vězně Jaroslava Šlezingera, kterou vytvořil potají jako politický vězeň na Rudé věži smrti.

Zpět na klášterní areál

© 2024 Město Ostrov