menu close

Tato architektura je ve světě známá jako tradicionalismus, v Německu jako poválečná moderna a v Česku se jí také říká socialistický realismus neboli SORELA. Všechny tyto pojmy zahrnují komplexně pojatou zástavbu podle nejobecnějších antických pravidel kompozice s důrazem na symetrii. Pravidelná kompozice městského půdorysu vychází také z renesančních teorií „ideálních“ měst. Tato architektura je plná lidského měřítka a historických vazeb. Vyskytují se zde výrazné dekorativní motivy, sgrafitová a sochařská výzdoba a další doplňkové prvky jako mříže a zábradlí balkónů. Ve zdobných prvcích jsou zdůrazněny národní motivy – například v Čechách lipové listy a v Sasku listy dubové. Významná je také původní barevnost staveb, která byla volena v klasickém schématu (v Čechách prezentovaném jako inspirace a návrat k barevnosti lidové architektury) světlé pískové a okrové v kombinaci s červenou terakotou a režnou šedobílou. Tmavší odstíny příslušely architektonickým článkům, jako byly šambrány oken, římsy, pruhy schodišť, bosáže a vlysy. Tato barevnost měla připomínat použití ušlechtilejšího materiálu, přírodního kamene. Příklady této architektury je možné najít na mnoha místech Evropy. Podobné stavby naleznete také v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Německu ale největším příkladem je francouzské město Le Havre, které je zařazeno na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Snad je to dostatečný důvod, abychom ostrovskou architekturu přijali s respektem a pochopením.

Jako obzvláště zajímavá nám přišla podobnost poválečné architektury v Karlovarském kraji a v Sasku. Na této skutečnosti staví projekt s oficiálním názvem Architektura 50. let dvacátého století v Karlovarském kraji a Sasku. Je příznačné, že autorem tohoto projektu je Dům kultury Ostrov, jako nejvýznamnější představitel architektury. V rámci tohoto projektu vznikla celá řada propagačních materiálů, které budou k dispozici nejen v ostrovských informačních centrech ale také v širokém regionu na obou stranách českoněmecké hranice.

SORELA OČIMA ARCHITEKTŮ

V roce 2003 v ostrovském Domě kultury proběhla veřejná beseda v souvislost se záměrem vyhlásit velkou část nového města Ostrova památkovou zónou Ostrov – zahraní město. Této besedy se zúčastnili vedle představitelů města odborníci, kteří nám později zaslali svůj pohled na architektury 50. let. Jejich názory naleznete ZDE

© 2024 Město Ostrov