SLEDUJTE NÁS

Ostrovský glosář | názvosloví

Ostrovký glosář obsahuje velké množství názvosloví a jeho překladu do německého jazyka.
správný pojem
nesprávný / neodsouhlasený pojem

MENU (zatím bez funkce)
OSOBNOSTI
BUDOVY | ARCHITEKTURA
HORNICTVÍ
DĚJINY
OSTROVSKÝ PORCELÁN
ZAHRADA | PARK
KULTURA | AKCE | VOLNÝ ČAS

NOVÉ NEZAŘAZENÉ POJMY:

Svatá Hedvika
Heilige Hedwig
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

Piaristé
Piaristen
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

Jáchymovský tolar
Joachimstaler (aber: Joachimsthaler Guldengroschen)
Joachimsthaler
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

Znovuoživené Krušnohoří
Das wiedererlebte Erzgebirge (12.02.2021)
Das wiederbelebte Erzgebirge

manýrismus
Manierismus
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

(vrcholní) baroko
Barock, Hochbarock,   der   | das
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

přírodně krajinářská úprava
natürliche Landschaftsgestaltung
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

anglický park
englischer Park / englischer Landschaftsgarten

wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

s prestižní vídeňskou manufakturou Josefa Bočka
mit der renommierten Wiener Porzellan-Manufaktur Josef Böck

Souprava MODERN
Service MODERN

vyznačuje se tenkým až průsvitným střepem kvalitní porcelánové hmoty
zeichnet sich durch eine dünne bis durchscheinende Wand aus hochwertigem Porzellan aus

Nápojový servis CALAIS
Service CALAIS

Jídelní a nápojový servis
Kombiservice, das

ohnivzdorný, varný porcelán
feuerfestes Kochgeschirr, das

funkcionalistické provedení
funktionalistisches Design

CESTA PORCELÁNU
PORZELLANSTRASSE

Stálá expozice
Dauerausstellung

Saxofonistka
Saxophonistin

První replika
erste Nachbildung, die

mocca šálek s podšálkem
Mokkatasse und -untertasse

šálek s podšálkem (šapo)
Tasse und -untertasse

Čajová souprava CALAIS
Service CALAIS (ist laut Bild nicht nur Teeservice)

Replika originálu šapó CALAIS
Originalnachbildung der Tasse mit Untertasse CALAIS

Střední uměleckoprůmyslov8 škola v Karlových Varech (SUPSKV)
Sekundarschule für Angewandte Kunst in Karlsbad (SUPSKV)

 

aaaaaaa
bbbbbbb

wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

 


ODSOUHLASENÉ POJMY:

OSOBNOSTI

Jáchym Ondřej Šlik
Joachim Andreas  Schlick
Schlik
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

Štěpán Šlik
Stephan Schlick

Stefan
wiki cz | wiki de | icOstrov cz | icOstrov de

rodina Šlikova (šlechtická rodina Šliků)
Adelsfamilie Schlick, die
Schlik
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Šlikové
Schlicks, die
Schliks
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Julius Jindřich Sasko-Lauenburský, vévoda
Julius Heinrich von Sachsen-Lauenburg, Herzog
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Velkovévodové toskánští
Großherzöge von Toskana
Großherzöge der Toskana

https://www.toskanci.cz/de/die-grosherzoge/
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Leopold II. Toskánský
Leopold II. von Toskana
Leopold II. der Toskana
Dr. Helga Schwendinger, Wien: Richtig ist Leopold II., Grossherzog von Toskana oder Grossherzog Leopold II. von Toskana. In der Sekundärliteratur z.B. bei Weissensteiner steht “von der Toskana”, das ist aber nicht korrekt.
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Františka Sibylla Augusta
Franziska Sibylla Augusta
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Ludvík Wilém I. Bádenský
Ludwig Wilhelm von Baden-Baden
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

BUDOVY | ARCHITEKTURA


Zámek Ostrov

Schloss Ostrov, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Lauenburský zámek
Lauenburger Schloss, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Posvátný okrsek
der Heilige Bezirk (Heiliger Bezirk)
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Klášterní areál
Klosterareal, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Zámecký park
Schlosspark, der
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Palác princů
Prinzenpalast, der
Prinzenpalais, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Letohrádek
Lustschloss, das
Sommerpalais
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Rudá věž smrti
Roter Turm des Todes
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

ostrovská SORELA
SORELA in Ostrov
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Kaple Panny Marie Einsiedelnské | Einsiedelnská kaple
Kapelle Maria Einsiedeln, die
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Pohřební kaple sv. Anny
Gruftkapelle St. Anna
Grabkapelle Hl. Anna
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Kostel zvěstování Panny Marie
Kirche Mariä Verkündigung, die
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Kaplička Panny Marie Bolestné
Kapelle der Schmerzensreichen Mutter Gottes, die
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Kaple sv. Floriana
Kapelle St. Florian
Kapelle des Hl. Florian
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Staré náměstí Ostrov
Alter Platz Ostrov
Alterplatz

wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Stará radnice
Altes Rathaus, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Morový sloup
Mariensäule, die
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Kostel sv. Jakuba Většího
Kirche des Hl. Jakob des Größeren
kurz: Kirche Hl. Jakob
Kirche des Hl. Jakob des Grösseren

 

Farní kostel sv. archanděla Michaela a Panny Marie Věrné
Pfarrkirche des Hl. Erzengels Michael und der Maria Treu
kurz: Kirche Hl. Michael

Dvorana zámku
Innenhof des Schlosses
Schlossinnenhof

Lichthof  (des Schlosses)
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Pohledová zeď
Prospektmauer, die
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Dianina lázeň
Diana-Bad, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Bádenský zámek
Badener Schloss
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de


ZAHRADA | PARK


HORNICTVÍ

Jáchymovský horní řád
Joachimsthaler Bergordnung, die
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de


DĚJINY

Alianční znak
Allianzwappen, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Ostrovský kodex
Schlackenwerther Codex, der
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de


OSTROVSKÝ PORCELÁN

Ostrovský porcelán
Ostrover Porzellan, das
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de


KULTURA | AKCE | VOLNÝ ČAS

Kulturní akce
kulturelle Veranstaltungen, die
Events, die (Großveranstaltungen)

Ekocentrum, příroda a sport
Ökozentrum, Natur und Sport
Ekozentrum
wiki cz | wiki de | icOstrov.cz | icOstrov de

Stáhněte si malého elektronického průvodce regionem.