menu close

Hledáte důvod, proč znovu navštívit klášterní areál v Ostrově? Kromě zopakování jedinečného zážitku z tohoto prostředí to může být pozvánka na zajímavou výstavu. 

Výstava mincí zmiňovaných ve Starém a Novém Zákonu.

Ve všech evropských jazycích se ustálily výrazy a spojení, staré několik tisíc let, a přesto jim všichni rozumí. Velbloud procházející uchem jehly, vraždění neviňátek, Pilát v krédu, třicet stříbrných, vdovin haléř a peníz daně. Mnoho biblických příběhů popisuje obchodní vztahy, některé přímou směnu a její prostředky. Hlavním uchovatelem hodnoty v antice byl drahý kov a z něj vyráběné mince. Jak však vypadaly ražby, které jsou v těchto příbězích zachyceny?

Nejstarší mince vznikly v druhé polovině 7. století př. Kr. v Malé Asii. Prvních padesát let byly vydávány ze slitiny zlata a stříbra. Kolem roku 550 př. Kr. oddělil lýdský král Kroisos zlato od stříbra a začal vydávat mince ve dvou řadách, zlaté a stříbrné. O tři sta let později začaly být raženy mince i z bronzu – z kovu, jehož cena byla významně nižší než cena drahých kovů. V říši Alexandra Velikého (336–323 př. Kr.) se bronzové mince staly jedním ze základních prostředků drobné směny. Měděné mince usnadnily obchod mezi jednotlivci z nejnižších vrstev společnosti. Zároveň však jejich užívání vypovídá o úrovni a stupni organizace státu, na jehož území obíhaly. Placení a hlavně příjem mincí z mědi předpokládalo silnou autoritu jejich vydavatele – pouze jeho moc a schopnost ji uplatnit zaručovala jejich tržní hodnotu.

Většinu vystavených exponátů ze soukromých sbírek představují stříbrné a měděné mince z doby Ježíše Krista. Pouhé zlomky kovu, kterých se mohl dotýkat Boží syn. Výstava přesahuje Ježíšův pozemský život a časově ji uzavírá až smrt císaře Nera, neboť v tomto období zemřela mučednickou smrtí většina Ježíšových apoštolů.

Výstava je připravena ve spolupráci s Českou numismatickou společností, Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Českým muzeem stříbra v Kutné Hoře.

Michal Mašek
předseda České numismatické společnosti

© 2024 Město Ostrov