menu close

Nenápadnou barokní památku jako hmotný doklad dobové religiozity najdete nedaleko od Jáchymovské silnice na odbočce vlevo za benzinovou stanicí TANK ONO směrem od Ostrova. 

Jedná se o rozměrná raně barokní pískovcová boží muka, která se skládají ze základny, soklu, sloupu a kaplice s křížem. Základna pro daný objekt je jednostupňová, dnes téměř zcela zabořená do okolního terénu tvořeného žulovými kostkami. Sokl je složen z profilované patky, těla soklu a profilované krycí desky. Tělo soklu je zdobeno ze severní a jižní strany plastickou kartuší se zobrazením erbu vévodů sasko-lauenburských. Na východní straně těla soklu je reliéfní nápis s následujícím textem: „Diese mar / ter ausyericht / 1. July Ao 1658“ (Tato boží muka vztyčena 1. července roku 1658). Na západní straně soklu se nachází téměř nečitelný nápis. Sloup se skládá z patky, dříku a hlavice. Patka sloupu má jednoduchou profilaci a není podložena plintem. Samotný sloup je kruhového průřezu s entazí. Hlavice sloupu je provedena v korintském duchu a směrem vzhůru nabírá na rozměrnosti. Na hlavici sloupu navazuje do čtyř stran otevřená mohutná kaplice s polokruhově zakončenými otvory. Ta původně obsahovala blíže neurčené sochařské dílo. O jeho historické přítomnosti svědčí dobře viditelný kovový trn vycházející ze základny kaplice. Boží muka vrcholí mohutným křížem s jetelovým zakončením ramen. Celková výše památky dosahuje výše cca 5,7 m.

Raně barokní kamenná boží muka od neznámého autora nechal vztyčit dne 1. července 1658 vévoda Julius Jindřich Sasko-Launeburský na hranici ostrovského panství při cestě za poplužním dvorem na jižním okraji vsi Dolní Žďár. V rámci nového všeobecného vymezování rozlohy jednotlivých držav po smrti Julia Jindřicha nechal roku 1686 syn Julius František Sasko-Lauenburský osadit další hraniční kameny, označující spolu s božími muky hranici mezi ostrovským panstvím a majetky tepelského kláštera, dosahujícími sem z Hroznětínska. Kameny nesly nad Sasko-Lauenburským znakem a letopočtem 1686 iniciály držitele ostrovského zboží: „J.F.H.z S.“ (Julius Franz Herzog zu Sachsen). 

Na počátku třicátých let 20. století byly hraniční kameny v terénu již pouze částečně rozpoznatelné, samotná boží muka zůstala zachována. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být boží muka rovněž udržována a postupně chátrala. Dne 21. března 1995 byla zchátralá boží muka v Dolním Žďáru zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 20203/4-4995. Jedná se o velmi kvalitně kamenicky zpracovaný příklad raně barokních božích muk. Daná stavba je ukázkou umělecké tvorby financované příslušníky sasko-lauenburského rodu sídlícího na ostrovském zámku.

Zdroj: https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/dolni-zdar-bozi-muka

Katalogové údaje

Obec: Dolní Žďár (Unter-Brand)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: při cestě za bývalým hospodářským dvorem uprostřed vsi

GPS: 50°19’15.637″N, 12°56’45.028″E

Období vzniku: 1658

Autor: neznámý

Stavebník: Julius Jindřich Sasko-Launeburský

Materiál: pískovec

Památková ochrana: od 21. března 1995

Č. rejst. ÚSKP: 20203/4-4995

Stav: zachovalé, oprava 2021

Přístupnost: volně přístupné

© 2024 Město Ostrov