menu close

Jedná se o boží muka v obci Květnová, která byla povalena a zarostlá křovinami.

O této památce se nedohledaly žádné historické informace ani fotografie. Na žulovém profilovaném podstavci je v kartuši tesaný nápis „I H S“ s křížkem nad H. IHS (iotaétasigma) je zkratka (v tomto případě první tři písmena) řecké podoby jména Ježíš – ΙΗΣΟΥΣ (IHSOYS). Dále je na čelní straně podstavce chronogram 1863. Kamenný podstavec byl dříve zdoben kovovým křížem, který se však nedochoval. V podstavci byl nalezen pouze zbytek kříže (trn), který byl vetknut do kamene. Současný kříž byl vybrán dle podobných dochovaných křížů v regionu. 

IMG 2465 Cropped

Boží muka patří do skupiny drobných památek, které tvoří kulturní krajinu. Spolu s kaplemi, křížovými cestami, cestními kříži, svatými obrázky na stromech a různými oltáříky ve skalách spadají do skupiny drobných sakrálních památek, někdy jsou též řazena do staveb lidové architektury.

Boží muka se stavěla z různých důvodů. Zpočátku bylo jejich hlavním úkolem šířit křesťanství, proto se vyskytovala hlavně na frekventovaných místech – u hlavních cest a městských bran (umístění božích muk u městské brány navíc znamenalo, že zde žije křesťanské obyvatelstvo). V pozdějších dobách byla stavěna i na cestách, kudy procházela náboženská procesí, nejčastěji na místě zjevení svatého, u léčivých pramenů nebo v prostoru, kde se odehrála nějaká nešťastná událost. Zřizována byla také u cest, které vedly k šibenicím, aby zde mohli odsouzení vykonat své poslední modlitby, nebo u polí, kterým měla zajistit bohatou úrodu. Budovala se i jako pokání za spáchání nějakého hříchu nebo jako vyjádření vděčnosti Bohu. Ač byly důvody ke vztyčení božích muk různé, primárně byla určena k veřejné zbožnosti, byla pobídkou k zastavení a modlitbě. Tyto drobné památky mohou mít různé podoby a funkce. Později však plnila i funkci orientačních bodů v krajině. Zprvu byla jejich nová úloha spíše symbolická, ale později význam této funkce roste a začínají se objevovat ve starých smlouvách, popisech hranic, cest apod.

Zdroj: www.cestyvenkova.cz/index.php?id=109#tab_2

Obec: Květnová (Permesgrün)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u parčíku ve středu vsi, GPS: 50°19’36.9″N 12°58’39.7″E

Období vzniku: 1863

Architekt: neznámí

Materiál: žula

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

© 2024 Město Ostrov