menu close

IMG 20230524 145824 1
Kfely
Kfely finis

Jedná se o boží muka v obci Kfely, která stojí u hradby pozemku bývalého Reinerova mlýna. Boží muka byla zarostlá křovinami a v těsné blízkosti rostl náletový jasan. O této památce se nedohledaly žádné historické informace ani fotografie. Jedná se o pískovcový profilovaný podstavec. Z čelní strany je ve vpadlém rámu tesaný nápis „Errichtet zur Ehre / Gottes von / Anna E…. 1893 “. Lze přeložit jako: „Postavený pro slávu Boží od Anna E…. 1893“. Kamenný podstavec byl dříve zdoben kovovým křížem, který se však nedochoval. V horní části  podstavce byl nalezen pouze zbytek kříže (trn), který byl vetknut do kamene. Současný kříž byl vybrán dle podobných dochovaných křížů v regionu. V roce 2023 byla provedena oprava spočívající v očištění od mechů a lišejníků, zpevnění kamene, doplnění degradovaných a mechanicky poškozených míst minerálním tmelem, hydrofobizace, úprava okolí, doplnění chybějícího litinového kříže a osazení informační tabulky. 

Boží muka patří do skupiny drobných památek, které tvoří kulturní krajinu. Spolu s kaplemi, křížovými cestami, cestními kříži, svatými obrázky na stromech a různými oltáříky ve skalách spadají do skupiny drobných sakrálních památek, někdy jsou též řazena do staveb lidové architektury.

Boží muka se stavěla z různých důvodů. Zpočátku bylo jejich hlavním úkolem šířit křesťanství, proto se vyskytovala hlavně na frekventovaných místech – u hlavních cest a městských bran (umístění božích muk u městské brány navíc znamenalo, že zde žije křesťanské obyvatelstvo). V pozdějších dobách byla stavěna i na cestách, kudy procházela náboženská procesí, nejčastěji na místě zjevení svatého, u léčivých pramenů nebo v prostoru, kde se odehrála nějaká nešťastná událost. Zřizována byla také u cest, které vedly k šibenicím, aby zde mohli odsouzení vykonat své poslední modlitby, nebo u polí, kterým měla zajistit bohatou úrodu. Budovala se i jako pokání za spáchání nějakého hříchu nebo jako vyjádření vděčnosti Bohu. Ač byly důvody ke vztyčení božích muk různé, primárně byla určena k veřejné zbožnosti, byla pobídkou k zastavení a modlitbě. Tyto drobné památky mohou mít různé podoby a funkce. Později však plnila i funkci orientačních bodů v krajině. Zprvu byla jejich nová úloha spíše symbolická, ale později význam této funkce roste a začínají se objevovat ve starých smlouvách, popisech hranic, cest apod.

Odkazy:

https://www.vodnimlyny.cz/it/mlyny/estates/detail/11705-reineruv-mlyn

Obec: Kfely (Gfell nebo Gefell)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: v obci Kfely u bývalého mlýna

GPS: 50°18’39.723″N, 12°54’53.947″E

Období vzniku: 1893

Architekt: neznámí

Materiál: pískovec

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

© 2024 Město Ostrov