menu close

Mořičov – boží muka s kovovým křížem

Jedná se o boží muka, která se nachází v remízku u silnice č. 22127 mezi obcemi Mořičov a Liticov. Boží muka byla zarostlá křovinami a nízkou vegetací. V těsné blízkosti byly vzrostlé náletové stromy. Jedná se o žulový profilovaný podstavec, který leží na pískovcovém podstavci se skosenou hranou. Z čelní strany je vystouplá kartuše s otvorem uprostřed. V horní části  podstavce byl nalezen otvor pro osazení kovového kříže. Současný kříž byl vybrán dle podobných dochovaných křížů v regionu. Žádný nápis ani chronogram nebyl nalezen. O této památce se nedohledaly žádné historické informace ani fotografie. Pouze zmínka „Kříž stával podle Gustava Adolfa Kuhfahla asi 3 km východně od Ostrova nad Ohří na výšině u silnice do Moříčova“. V roce 2023 byla provedena oprava spočívající v očištění od mechů a lišejníků, zpevnění kamene, doplnění degradovaných a mechanicky poškozených míst minerálním tmelem, hydrofobizace, úprava okolí, doplnění chybějícího litinového kříže a osazení informační tabulky. 

Boží muka patří do skupiny drobných památek, které tvoří kulturní krajinu. Spolu s kaplemi, křížovými cestami, cestními kříži, svatými obrázky na stromech a různými oltáříky ve skalách spadají do skupiny drobných sakrálních památek, někdy jsou též řazena do staveb lidové architektury.

Boží muka se stavěla z různých důvodů. Zpočátku bylo jejich hlavním úkolem šířit křesťanství, proto se vyskytovala hlavně na frekventovaných místech – u hlavních cest a městských bran (umístění božích muk u městské brány navíc znamenalo, že zde žije křesťanské obyvatelstvo). V pozdějších dobách byla stavěna i na cestách, kudy procházela náboženská procesí, nejčastěji na místě zjevení svatého, u léčivých pramenů nebo v prostoru, kde se odehrála nějaká nešťastná událost. Zřizována byla také u cest, které vedly k šibenicím, aby zde mohli odsouzení vykonat své poslední modlitby, nebo u polí, kterým měla zajistit bohatou úrodu. Budovala se i jako pokání za spáchání nějakého hříchu nebo jako vyjádření vděčnosti Bohu. Ač byly důvody ke vztyčení božích muk různé, primárně byla určena k veřejné zbožnosti, byla pobídkou k zastavení a modlitbě. Tyto drobné památky mohou mít různé podoby a funkce. Později však plnila i funkci orientačních bodů v krajině. Zprvu byla jejich nová úloha spíše symbolická, ale později význam této funkce roste a začínají se objevovat ve starých smlouvách, popisech hranic, cest apod.

Moricov oprava v akci 2

https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/ostrov-smirci-kriz

Obec: Mořičov  (Möritschau)

Okres: Karlovy Vary

Poloha: u silnice mezi obcemi Mořičov a Liticov

GPS: 50°18’07.5″N 12°58’41.9″E

Období vzniku:?

Architekt: neznámí

Materiál: žula

Stav: zachovalé

Přístupnost: volně přístupné

© 2024 Město Ostrov