menu close

Je mi velkým potěšením, že mohu říci, že Infocentrum Na Zámku je plně profesionalizované infocentrum ve městě. Splnili jsme další level a k základní certifikaci získané od Asociace turistických informačních center, skupiny B se připojil nový certifikát značky Q – Péče o kvalitu.

infocentrum certifikat

Někdo si řekne další certifikát, tak ho mají, co má být? Pro nás, kteří se na koncepci a práci v IC podílejí, to samozřejmé není. Základní certifikace, o kterou jsem žádala u Asociace turistických informačních center v době, kdy jsem před třemi lety infocentrum převzala, stanovuje jasné parametry infocentra. Ty do té doby naplněny nebyly, tak jsme začali pracovat na tom, abychom to kýžené bílé íčko v zeleném čtverečku obdrželi. Povedlo se a řadíme se do skupiny B. Tato skupina vyžaduje vybavení pro pěší i cyklisty, dodržování základních standardů ve službách a kontaktu se zákazníkem, dostatečné množství tiskovin různého zaměření a jazykových mutací, propagačních a jiných materiálů, otevírací dobu 6 dnů v týdnu a o některých svátcích a mnoho dalších povinností, které musely být splněny. A ještě jednu podmínku, kterou není v IC jednoduché splnit, protože „kvalitních“ lidí je málo. Vzdělané a fundované zaměstnance, pokud možno v oboru, kteří hovoří i světovými jazyky. A protože jsou součástí našeho týmu i brigádníci, aby i oni byli zkušení. Trvalo delší dobu, než jsme si vystavěli profi tým, za který jsem velmi ráda a děkuji všem, že vydrželi a jsou jeho součástí, protože ti jsou v konečném výsledku nositeli služeb. Stálé zaměstnance má Informační centrum Na Zámku dva a nutno říci, že každý je zaměřen jiným směrem, což je žádané a dobře se doplňují i vzhledem k tomu, že pracovníci IC mají na starosti také expozice. Brigádníci jsou většinou studenti, které téma cestovního ruchu baví.

Na produktu IC pracujeme systematicky a opakované kontroly, které nechodí plánovaně, jeho kvality potvrdily. A proto jsem se rozhodla přihlásit Informační centrum Na Zámku právě k certifikaci vyššího levelu, a tím je značka Q – Péče o kvalitu od České unie cestovního ruchu pod záštitou Czech Tourismu. Obstáli jsme, certifikát obdrželi a známkou této kvality bude označeno i Informační centrum. Deklaruje to místo, které má plně a dlouhodobě standardizované poskytování služeb a informací, opakovaně prošlo kontrolou spokojenosti a dlouhodobě vykazuje profesionální servis. Potvrzeno bylo, že infocentrum klade důraz na poskytování služeb a poznání potřeb návštěvníka. Že vyžaduje zpětné vazby, jakkoli mohou být i negativní a ihned řeší neshody, pakliže se vyskytnou. Že komunikuje všemi dostupnými prostředky, a pracuje na rozvoji profesních dovedností pracovníků i sezónních pracovníků. A obzvlášť podtrhlo externí komunikaci, tzn. turistický web icostrov.cz a jeho aktuální přehled informací a akcí. Toto zavazuje a osobně se budu snažit tuto kvalitu se svými lidmi držet. Děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na tom, že Infocentrum Na Zámku dobře funguje a slouží nejen turistům zvenku, ale i nám ostrovským a v posledních dvou letech i dětem našich škol a zájmových skupin, které zámek, jeho expozice, ale i infocentrum pravidelně navštěvují a mohu je s pracovníky IC provést po zámku. Přeju nám hodně spokojených návštěvníků a těšíme se na Vaši návštěvu!

Dita Poledníčková

Vedoucí odboru kultury, propagace a cestovního ruchu.

© 2024 Město Ostrov