menu close

V letošním roce si připomeneme a v rámci možností také oslavíme 690 let od získání městských privilegií v roce 1331.  Hlavní oslavy budou směřovány do období od června do září 2021. Zahájeny by měly být tradičními městskými slavnostmi Den pro Ostrov (12. 6. 2021), kde si mj. připomeneme také 30 let partnerství s německým Rastattem a vyvrcholit by měly o  Michaelské pouti (26. 9. 2021).  

Dokumenty z produkce KABEL Ostrov s.r.o.

Věřím, že řadu lidí potěší, když si v průběhu toho výročního roku podrobněji připomeneme bohatou historii našeho města a s ní také naše stavební památky. Počínaje dnešním dnem budeme postupně na tomto místě uveřejňovat dokumenty, které vznikaly před cca 20 lety. Byť jsou, zejména na těch nejstarších, vidět technická omezení, se kterými jsme se tenkrát potýkali, jsem si jist, že zájemcům přinesou nebo alespoň osvěží řadu zajímavých informací o Ostrově. Neméně zajímavé bude sledovat, jak se naše město za tu dobu proměnilo.

Díl první: Kostel Sv. Jakuba Většího

Jako první přichází na řadu dokument, který se věnuje nejstarší stavební památce v Ostrově, kostelu sv. Jakuba Většího. Přestože kostel za uplynulých 23 let prošel zcela zásadní proměnou, historická data a fakta jsou stále platná.

Pokud se chcete podívat, jak vypadá kostel sv. Jakuba Většího dnes, přijďte se podívat nebo klikněte zde.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města

© 2024 Město Ostrov