menu close

Znak města Ostrova

znak města ostrova

Tvoří modrý štít, v němž je bílý známek s pěti věžemi, které mají zlaté otevřené brány, obdélníková okna a nahoře jsou zakončena cimbuřím a červenými jehlancovými střechami a zlatými makovicemi. Prostřední věž je vysunuta dopředu, je o něco širší. Za její střechou jsou viditelné ještě dva vrcholy věží ze zadní části zámku. V prostřední bráně je znak království českého – červený štít s českým bílým dvouocasým lvem, na němž je doprava otočená stříbrná přilba s červenobílými pokryvadly, na ní červenobílá točenice, ze které vystupuje doprava otočené černé orlí křídlo a osmnácti stříbrnými srdíčky. Po vnějších stranách obou postranních věží šplhá vzhůru, ve výši oken, červená veverka s bílým bříškem.

Prapor města Ostrova

prapor města ostrova

Byl schválen parlamentem České republiky dne 14. června 1995. List tvoří modrý žerďový klín sahající do 4/9 délky praporu. Klín rozděluje list na horní bílé a dolní modré lichoběžníkové pole. Od modrého lichoběžníkového pole je oddělen bílým proužkem o šířce 1/15 délky praporu. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Modrobílá barevnost praporu je odvozena od barev převládajících v městském znaku.

Maskot města Ostrova

veverka

Veverka je historickou součástí městského znaku. Je chytrá, čilá a pilná, chrání a opatruje své potomky. Ať tedy městu Ostrov přináší štěstí.

Znělka a fanfáry města Ostrova

Znělka i fanfáry města byly zkomponovány na motivy díla J. C. F. Fischera

Znělka města – krátká

Fanfáry města – dlouhé

© 2024 Město Ostrov