Klášterní konvent

Kolej piaristů byla vybudována na pokyn ovdovělé vévodkyně Anny Magdalény hned vedle rodového mauzolea. Za stavitele vévodkyně zvolila Martina Reinera. Celkový charakter stavby prozrazuje bavorský proud architektonické tvorby raného baroka. Roku 1674 byl slavnostně vysvěcen konventní kostel Zvěstování Panny Marie. V 80. letech 17. století pak následovala úprava velké klášterní zahrady. Nad vstupem do koleje je umístěn štukový znak řádu zbožných škol – piaristů.

Zpět na klášterní areál  >