menu close

Kolej piaristů byla vybudována na pokyn ovdovělé vévodkyně Anny Magdalény hned vedle rodového mauzolea jako nezbytná součást vznikajícího klášterního areálu.

Historie

Za stavitele vévodkyně zvolila Martina Reinera. Celkový charakter stavby prozrazuje bavorský proud architektonické tvorby raného baroka. Roku 1674 byl slavnostně vysvěcen konventní kostel Zvěstování Panny Marie. V 80. letech 17. století pak následovala úprava velké klášterní zahrady. Nad vstupem do koleje je umístěn štukový znak řádu zbožných škol – piaristů.

Současnost

Původní konvent kláštera dnes slouží jako nájemní byty města. Pro veřejnost je nepřístup. Ve výjimečných případech po dohodě s obsluhou kláštera je možné nahlédnout do rajského dvora.

Zpět na klášterní areál  >

© 2024 Město Ostrov