menu close

V rámci postupného rozšiřování expozice Církevní umění v západním Krušnohoří, která se nachází v kostele Zvěstování Panny Marie v klášterním areálu v Ostrově, připravujeme instalaci dotykového displeje, pomocí kterého se budou moci návštěvníci podrobněji seznámit nejen s kostelem, ale také s liturgií a další církevní problematikou.

Pomocí intuitivního menu a multimediálního obsahu se zájemci dozví zajímavé informace o prapůvodu sloužení mše svaté, jejím průběhu, s vybavením kostela a s řadou dalších zajímavostí.

V roce 2020 město Ostrov získalo dotaci od Karlovarského kraje ve výši 30 tis. Kč. Za tyto prostředky byla zatím pořízena profesionální dotyková obrazovka a počítač, který bude odbavovat připravenou prezentaci. S připravovaným obsahem se návštěvníci budou moci seznámit v letní turistické sezóně 2021.

loga kk zk Cropped

Expozice Církevní umění západního Krušnohoří – edukativní prvky a propagace

© 2024 Město Ostrov