menu close

Kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné patří k nejvýznamnějším památkám v Ostrově. Rádi bychom prezentovali jeho interiér, který není běžně přístupný. Prohlédnout si jej  můžete při pravidelných bohoslužbách nebo v jarních až podzimních měsících přes zadní otevřené dveře.

Neděle 11. listopadu 2019 od 10:00 hod.
sv. Michael Archanděl – patron města Ostrova
Socha sv. Michaela, který sráží ďábla z nebeské opony je ústředním motivem ostrovského farního kostela. V rámci prohlídky se dozvíte zajímavé informace nejen o umělecké výzdobě kostela, ale také o symbolice, liturgii a dalších zajímavostech tohoto kostela.

Neděle 24. listopadu 2019 od 10:00 hod.
Čeští světci
Ostrovský farní kostel má ve svém oltáři ostatky hned tří významných českých světců. Sv. Ludmily, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. V období, kdy si připomínáme 30. výročí znovu nabyté svobody jsou čeští světci ideálním tématem k prohlídce.

Pokud byste měli zájem prožít spolu s farníky nedělní bohoslužbu, budete vítáni již v 8:30 hod. 

Více o kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné

© 2024 Město Ostrov