menu close

Město Ostrov obdrželo darem od partnerského města Rastatt 14 dřevěných vyřezávaných obrazů od neznámého autora nesoucích námět Křížové cesty.

Dílo bylo do té doby umístěno v klášteře v Rastattu, který bude nyní soukromým investorem předělán na hotel. Dřevěné vyřezávané zobrazení 14ti zastavení před časem doputovalo do Ostrova, kde jim vedení města s kurátorkou městských expozic vybralo místo instalace kostel sv. Jakuba Většího, kterému byl kostel zasvěcen. Sv. Jakub byl patron všech poutníků, takže umístění „doputování až do Ostrova“ je symbolické.

Mimořádná možnost prohlídky kostela sv. Jakuba: Velký pátek 15. dubna 2022, 15 – 17 hod, Velikonoční pondělí 18. duna 2022, 15 – 17 hod.

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je tradiční křesťanská forma meditace.

Připomíná 14 událostí, tzv. zastavení, z posledního dne života Ježíše Krista popsaného v Bibli v části zvané pašije popisující ukřižování Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontskýmnesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Během meditace křížové cesty si meditující vybavují postupně jednu událost za druhou a snaží se získat poučení pro svůj současný život.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události:

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti

2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž

3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku

5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku

7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé

8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy

9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha

11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž

12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži

13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže

14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

V Ostrově již jednu Křížovou cestu máme. Je umístěna v kapli sv. Floriána v Klášterním areálu-Posvátném okrsku. Jejím autorem je akademický sochař Jaroslav Šlezinger, který zemřel v pouhých 44 letech, jako politický vězeň na následky nemoci z ozáření a krutého zacházení. Jako politický vězeň byl umístěn do komunistického lágru ve Vykmanově, kde v Rudé věži smrti holýma rukama třídil uranovou rudu.

Kostel sv. Jakuba Většího je veřejnosti přístupný jen při mimořádných příležitostech a v době konání smutečních obřadů. Kapli sv. Floriána je možno navštívit téměř po celý rok.

Ing. Marek Poledníček
místostarosta města Ostrova

© 2024 Město Ostrov